III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 22 - NS
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
1 2 N +1 140   4.0   57   -6.7   48.02 48.02   34  
2 1NT x E = -180   -20.0   14
3 3x E -4 1100   27.0   98
4 4 S +1 650   -9.7   33
5 1 W +3 -170   -16.0   21
6 3NT E -1 100   8.0   64
2 17 - EW
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
7 2NT W -1 100   -2.0   46   22.0   56.55 52.28   22  
8 4 N +1 450   -8.0   36
9 3NT W +1 -630   4.0   57
10 3 S +3 170   19.0   84
11 6 E = -980   16.0   79
12 4NT W = -430   -7.0   38
3 11 - EW
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
13 4 W = -620   -17.0   20 -2.8   -42.3   37.40 47.32   37  
14 3 W = -110   23.0   91
15 3NT S +2 660   -14.0   25
16 4 W = -620   -14.0   25
17 3NT S = 400   -1.0   48
18 4 N = 620   -16.6   20
4 19 - NS
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
19 3 E +1 -170   -26.0   4   -5.0   48.51 47.62   38  
20 4 S +1 650   5.0   59
21 4 S +1 650   12.0   71
22 2 N = 110   0.0   50
23 3NT S -1 -100   2.0   54
24 4 N = 420   2.0   54
5 19 - EW
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
25 4x N -3 -500   -25.0   5   -6.0   48.21 47.74   36  
26 2 S = 110   -14.0   25
27 4 E +1 -450   10.0   68
28 4x W +1 -690   24.0   93
29 4 S -1 -100   5.0   59
30 3 E -1 50   -6.0   39
6 18 - EW
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
31 3NT N = 600   -11.0   30   -25.0   42.56 46.87   40  
32 4 E -2 200   -18.0   18
1 3NT W +2 -460   -3.0   45
2 2 W +2 -170   4.0   57
3 2 N +2 170   6.0   61
4 3 W +1 -130   -3.0   45
7 20 - EW
Ершов А.Л.
Волков А.А.
5 3 E -1 50   -24.0   7   -21.0   43.75 46.43   42  
6 4 S +1 450   -10.0   32
7 1NT S +2 150   -13.0   27
8 3NT S +2 460   -3.0   45
9 3NT W +3 -690   3.0   55
10 1NT x S -3 -800   26.0   96
8 21 - EW
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
11 3NT N = 400   -2.0   46   -16.0   45.24 46.28   46  
12 4 S +1 650   2.0   54
13 5x S -2 -500   9.0   66
14 4 W +1 -450   9.0   66
15 4 S = 620   -6.0   39
16 3x S = 530   -28.0   0
9 23 - EW
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
17 5x N +1 750   -26.0   4   -10.0   47.02 46.36   46  
18 3NT N +1 630   15.0   77
19 6NT E +1 -1470   20.0   86
20 3NT S -1 -100   2.0   54
21 4 E = -420   0.0   50
22 4 W -1 100   -21.0   13
10 23 - EW
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
23 3 W = -110   19.0   84   -37.4   38.87 45.61   51  
24 3 E -1 50   -11.4   30
25 4x E -3 800   -26.0   4
26 1NT E = -90   -15.0   23
27 3NT W +3 -490   22.0   89
28 5x W -3 500   -26.0   4
11 26 - NS
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
29 3NT E = -600   -2.0   46   52.7   65.68 47.44   44  
30 6NT S = 990   27.0   98
31 2 E +2 -170   20.0   86
32 4 N -1 -50   -9.3   33
1 4 N +1 450   -4.0   43
2 3NT S = 600   21.0   88
12 22 - EW
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
3 3x N -2 -300   -10.0   32   -33.0   40.18 46.83   48  
4 4x S = 790   -24.0   7
5 3NT N = 600   -5.0   41
6 4 W = -620   0.0   50
7 3NT W +2 -660   2.0   54
8 2NT W = -120   4.0   57
13 24 - EW
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
9 3NT E = -600   25.0   95   -55.0   33.63 45.82   52  
10 4 S = 620   -24.0   7
11 4 E = -420   -9.0   34
12 5x E -3 500   -26.0   4
13 4 W -1 100   -17.0   20
14 1NT W +1 -120   -4.0   43