III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 14 - EW
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
1 3 N = 140   -4.0   43   20.0   55.95 55.95   17  
2 3x E -2 300   -26.0   4
3 3NT N = 400   15.0   77
4 Av/Av   0.0   50
5 1NT E +3 -180   19.0   84
6 3 W = -140   16.0   79
2 9 - NS
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
7 3NT W -2 200   20.0   86   36.0   60.71 58.33   8  
8 4 N +1 450   8.0   64
9 3NT W +1 -630   -4.0   43
10 4 S +1 650   11.0   70
11 4 W +2 -480   14.0   75
12 4 W +1 -450   -13.0   27
3 4 - EW
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
13 5x N -3 -800   25.0   95   -9.3   47.23 54.63   15  
14 5x W -2 300   -16.0   21
15 4 N +1 650   -8.0   36
16 4 W +2 -680   18.3   83
17 3NT S +2 460   -12.0   29
18 4 S = 620   -16.6   20
4 8 - NS
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
19 2x S = 470   25.0   95   -21.0   43.75 51.91   24  
20 4 S +1 650   5.0   59
21 4 S = 620   -15.0   23
22 4 S -2 -100   -21.0   13
23 3NT S -3 -300   -28.0   0
24 4 N +1 450   13.0   73
5 12 - EW
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
25 4 E +1 -650   -13.0   27   19.0   55.65 52.66   18  
26 2 S -1 -100   11.0   70
27 4 E +1 -450   10.0   68
28 4 W = -420   -8.0   36
29 3 S -1 -100   5.0   59
30 3 E = -140   14.0   75
6 9 - EW
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
31 3NT N -2 -200   27.0   98 -5.6   41.4   62.32 54.27   10  
32 4 E -1 100   2.0   54
1 3NT E +2 -460   -3.0   45
2 4 W = -420   22.0   89
3 4 N = 420   -13.0   27
4 2 W +1 -140   12.0   71
7 5 - EW
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
5 3 W = -140   -14.0   25   -46.0   36.31 51.70   20  
6 2x W -1 200   14.0   75
7 1NT S +2 150   -13.0   27
8 3NT S +2 460   -3.0   45
9 3x N -3 -500   -20.0   14
10 3 W -1 100   -10.0   32
8 10 - EW
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
11 3NT xx N = 800   -28.0   0   -73.0   28.27 48.78   33  
12 4 S +1 650   2.0   54
13 3 E = -140   -26.0   4
14 6 W -1 50   -17.0   20
15 3 S +1 170   19.0   84
16 4x E -1 200   -23.0   9
9 17 - NS
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
17 4 N +2 480   8.0   64   -34.0   39.88 47.79   39  
18 3NT S +2 660   0.0   50
19 6NT W +1 -1470   -20.0   14
20 3NT N -1 -100   -2.0   46
21 4 W = -420   0.0   50
22 4 W = -620   -20.0   14
10 20 - NS
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
23 4 E -2 200   3.0   55 -5.6   -31.0   40.77 47.09   43  
24 2 E = -110   -12.4   28
25 4 S -1 -50   -22.0   11
26 1NT E = -90   15.0   77
27 4 W +1 -450   8.0   64
28 3 S -1 -100   -17.0   20
11 21 - NS
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
29 6x W -3 800   28.0   100   13.2   53.93 47.71   42  
30 3NT S +3 490   -16.0   21
31 4 E = -420   7.0   63
32 4 N -2 -100   -22.8   9
1 4 N +1 450   -4.0   43
2 3NT S = 600   21.0   88
12 21 - EW
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
3 3NT W +2 -660   13.0   73   30.0   58.93 48.64   36  
4 4 S = 620   -18.0   18
5 3NT N -1 -100   10.0   68
6 4 W +1 -650   24.0   93
7 3NT W +2 -660   2.0   54
8 2 W = -110   -1.0   48
13 18 - EW
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
9 3NT W -2 200   -21.0   13 -2.8   -73.8   28.04 47.06   48  
10 4 N = 620   -24.0   7
11 4 E +1 -450   4.0   57
12 5 N -2 -200   2.0   54
13 4 W -1 100   -17.0   20
14 2 E = -110   -15.0   23