III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 19 - NS
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
1 2 E -1 50   -27.0   2 -2.8   12.2   53.64 53.64   23  
2 2 S +1 140   9.0   66
3 4 N +1 450   21.0   88
4 4 S +2 680   15.0   77
5 4 E +1 -150   -11.0   30
6 3NT E -1 100   8.0   64
2 12 - NS
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
7 1NT W = -90   -13.0   27   -37.0   38.99 46.32   37  
8 4 N -1 -50   -22.0   11
9 3NT W +1 -630   -4.0   43
10 4 S +1 650   11.0   70
11 6 W = -980   -16.0   21
12 3NT W +1 -430   7.0   63
3 19 - NS
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
13 4 W +1 -650   -3.0   45 -2.8   -29.1   41.35 44.66   44  
14 4 N -1 -50   -11.0   30
15 4 S = 620   -6.0   39
16 4 W +2 -680   -18.3   17
17 4NT S +1 460   12.0   71
18 3 N +1 170   0.0   50
4 22 - EW
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
19 2x S = 470   -25.0   5   39.0   61.61 48.90   30  
20 5 S = 650   -5.0   41
21 4 S = 620   15.0   77
22 4 N -1 -50   13.0   73
23 3NT S -2 -200   19.0   84
24 4 N -1 -50   22.0   89
5 15 - EW
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
25 6 W = -1430   28.0   100   66.0   69.64 53.05   16  
26 3 W = -110   19.0   84
27 3NT W = -400   -13.0   27
28 4 W +2 -480   13.0   73
29 3 N -1 -100   5.0   59
30 3 E = -140   14.0   75
6 8 - EW
Гулевич А.С.
Громов А.В.
31 3NT N = 600   -11.0   30   -2.0   49.40 52.44   20  
32 4 E -1 100   2.0   54
1 3NT E +3 -490   18.0   82
2 2 E +1 -140   -10.0   32
3 4 S = 420   -13.0   27
4 3 W = -140   12.0   71
7 10 - EW
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
5 4 E -4 200   -28.0   0   -34.0   39.88 50.65   24  
6 4 S +1 450   -10.0   32
7 2NT S = 120   0.0   50
8 5 N +1 420   23.0   91
9 6 E -1 100   -25.0   5
10 2 W +1 -140   6.0   61
8 12 - EW
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
11 1NT N +2 150   14.0   75   24.0   57.14 51.46   22  
12 4 S +1 650   2.0   54
13 3 W +1 -170   -12.0   29
14 6 W = -980   24.0   93
15 3 S +1 170   19.0   84
16 5 E -2 200   -23.0   9
9 11 - EW
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
17 4 N +2 480   -8.0   36   20.0   55.95 51.96   17  
18 6 N -1 -100   24.0   93
19 6NT E +1 -1470   20.0   86
20 3NT N = 600   -16.0   21
21 4 E = -420   0.0   50
22 2 W +2 -170   0.0   50
10 9 - NS
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
23 4x N -2 -500   -24.0   7   1.1   50.34 51.80   17  
24 1NT S -1 -50   4.1   57
25 4 S = 420   6.0   61
26 1NT E +2 -150   -18.0   18
27 2 E +3 -200   26.0   96
28 3 S = 140   7.0   63
11 10 - EW
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
29 4 W = -620   7.0   63   38.0   61.30 52.66   17  
30 6 N = 980   -5.0   41
31 4 W +1 -450   8.0   64
32 3 N -3 -150   28.0   100
1 4 N +1 450   4.0   57
2 1NT N +2 150   -4.0   43
12 9 - NS
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
3 5 E -1 100   23.0   91   -2.0   49.40 52.39   13  
4 4x S -1 -200   -7.0   38
5 3NT N = 600   5.0   59
6 4 W = -620   0.0   50
7 3NT W +2 -660   -2.0   46
8 2 W +2 -170   -21.0   13
13 7 - NS
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
9 2NT E = -120   -7.0   38   -12.0   46.43 51.93   16  
10 2 S +2 170   5.0   59
11 6 W = -980   -21.0   13
12 5x E -1 100   15.0   77
13 2 E +2 -170   -8.0   36
14 1NT E +1 -120   4.0   57