III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 7 - EW
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
1 2 N +1 140   -4.0   43   -14.5   45.68 45.68   36  
2 3x W -4 800   -28.0   0
3 4 N +1 450   -21.0   13
4 4 S = 620   21.5   88
5 3NT W = -400   25.0   95
6 3NT E -1 100   -8.0   36
2 18 - EW
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
7 2 W = -110   19.0   84 -2.8   23.2   56.90 51.29   24  
8 4 N +1 450   -8.0   36
9 3NT W +1 -630   4.0   57
10 3x W -2 500   12.0   71
11 5 W +1 -480   -14.0   25
12 4 E +1 -450   13.0   73
3 12 - EW
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
13 5x N -3 -800   25.0   95 -2.8   24.2   57.20 53.26   17  
14 4 N = 420   -24.0   7
15 4NT N = 630   -2.0   46
16 Av/Av   0.0   50
17 6 N -4 -200   28.0   100
18 3 S +1 170   0.0   50
4 17 - NS
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
19 3 E = -140   -23.0   9   -50.0   35.12 48.73   31  
20 4 S +1 650   5.0   59
21 4 S = 620   -15.0   23
22 4 S -1 -50   -13.0   27
23 3NT S -1 -100   2.0   54
24 5 S = 400   -6.0   39
5 16 - NS
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
25 4 E +2 -680   0.0   50   -45.0   36.61 46.30   43  
26 2 E = -90   -4.0   43
27 4 E +1 -450   -10.0   32
28 4x W = -590   -22.0   11
29 3 S = 140   17.0   80
30 3x S -3 -500   -26.0   4
6 22 - NS
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
31 3NT S = 600   11.0   70 -2.8   -4.8   48.57 46.68   44  
32 4 W -2 200   18.0   82
1 3NT E +2 -460   3.0   55
2 4 W = -420   -22.0   11
3 2 S +1 140   -15.0   23
4 3 W +1 -130   3.0   55
7 22 - EW
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
5 3NT W = -400   0.0   50 -5.6   36.4   60.83 48.70   35  
6 4 N = 420   3.0   55
7 1NT S = 90   10.0   68
8 3NT S +2 460   -3.0   45
9 4 W +3 -710   12.0   71
10 3NT E = -600   20.0   86
8 19 - EW
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
11 1NT N +4 210   6.0   61   -18.0   44.64 48.19   36  
12 5 S = 650   2.0   54
13 3 W +1 -170   -12.0   29
14 4 W +1 -450   9.0   66
15 4 S = 620   -6.0   39
16 3 S = 140   -17.0   20
9 18 - EW
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
17 4 N +1 450   17.0   80   25.0   57.44 49.22   32  
18 3NT S +2 660   0.0   50
19 6 E = -1370   -13.0   27
20 3NT S -2 -200   21.0   88
21 4 W = -420   0.0   50
22 2 W +2 -170   0.0   50
10 17 - NS
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
23 5x W -2 500   16.0   79   -13.0   46.12 48.91   34  
24 1NT W = -90   -1.0   48
25 4 N = 420   6.0   61
26 1NT E +1 -120   -6.0   39
27 4 W +2 -480   -18.0   18
28 4 W -1 50   -10.0   32
11 16 - NS
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
29 4 W -2 200   16.0   79 -2.8   34.2   60.18 49.94   27  
30 6 N = 980   5.0   59
31 4 E +1 -450   -8.0   36
32 Av/Av   0.0   50
1 4 N +1 450   -4.0   43
2 3NT N +1 630   28.0   100
12 14 - NS
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
3 3NT W +2 -660   -13.0   27   -32.0   40.48 49.15   33  
4 5xx W = -1200   -28.0   0
5 3NT N -1 -100   -10.0   32
6 5x S -3 -500   20.0   86
7 3NT W +2 -660   -2.0   46
8 2 W = -110   1.0   52
13 17 - NS
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
9 2NT E +1 -150   -11.0   30 -5.6   -62.6   31.37 47.78   46  
10 4 N -1 -100   -20.0   14
11 4 E +1 -450   -4.0   43
12 4x E = -590   -22.0   11
13 4 E = -620   -22.0   11
14 1NT W = -90   22.0   89