III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 20 - EW
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
1 1NT N +1 120   19.0   84 -2.8   -1.8   49.45 49.45   31  
2 4 S -1 -100   11.0   70
3 4NT S = 430   -15.0   23
4 4 N +2 680   -15.0   23
5 1NT E = -90   -8.0   36
6 2 E = -110   9.0   66
2 16 - NS
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
7 2NT W -1 100   2.0   54   -44.0   36.90 43.18   44  
8 3 N = 140   -14.0   25
9 3NT W +1 -630   -4.0   43
10 3 S +1 170   -19.0   16
11 6 W = -980   -16.0   21
12 3NT W +1 -430   7.0   63
3 22 - EW
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
13 4 W +1 -650   3.0   55   -16.0   45.25 43.87   48  
14 4 S = 420   -24.0   7
15 3x E -3 500   21.0   88
16 5x S -3 -500   -23.6   8
17 4NT S +1 460   -12.0   29
18 4 S -1 -100   19.7   85
4 24 - EW
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
19 3 S -2 -100   16.0   79   32.0   59.52 47.78   37  
20 6 S -1 -100   24.0   93
21 4 S = 620   15.0   77
22 4 S = 420   -27.0   2
23 3NT S -1 -100   -2.0   46
24 5 S = 400   6.0   61
5 19 - NS
Иванов А.В.
Сно Е.С.
25 4x N -3 -500   25.0   95   6.0   51.79 48.58   32  
26 2 S = 110   14.0   75
27 4 E +1 -450   -10.0   32
28 4x W +1 -690   -24.0   7
29 4 S -1 -100   -5.0   41
30 3 E -1 50   6.0   61
6 16 - EW
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
31 3NT N -1 -100   15.0   77   -40.0   38.10 46.84   41  
32 4 E -2 200   -18.0   18
1 5 W = -400   -22.0   11
2 3NT W -2 100   -27.0   2
3 3 N = 140   15.0   77
4 3 W +1 -130   -3.0   45
7 21 - NS
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
5 3NT W +2 -460   -24.0   7   -40.0   38.10 45.59   47  
6 2x W -1 200   -14.0   25
7 3NT S -1 -100   -15.0   23
8 3NT S +2 460   3.0   55
9 7 E -1 100   25.0   95
10 3 W +1 -170   -15.0   23
8 24 - EW
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
11 2 N +2 130   18.0   82   22.0   56.55 46.96   44  
12 4 S +1 650   2.0   54
13 5x S -2 -500   9.0   66
14 7 W -2 100   -26.0   4
15 3 S +1 170   19.0   84
16 4x S -1 -100   0.0   50
9 22 - EW
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
17 4 N +2 480   -8.0   36   -52.0   34.52 45.58   51  
18 6 N -1 -100   24.0   93
19 6 W = -1370   -13.0   27
20 3NT N +2 660   -27.0   2
21 4 E = -420   0.0   50
22 3NT E -3 300   -28.0   0
10 26 - NS
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
23 5x W -2 500   16.0   79   -25.8   42.33 45.25   52  
24 3 E = -140   -22.8   9
25 4 E -2 200   -1.0   48
26 2 N -2 -200   -25.0   5
27 3NT W +2 -460   -9.0   34
28 4 E -3 150   16.0   79
11 27 - NS
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
29 4 E -2 200   16.0   79   35.8   60.65 46.65   48  
30 6 N = 980   5.0   59
31 4 W +1 -450   -8.0   36
32 3 N = 140   22.8   91
1 4 N +1 450   -4.0   43
2 1NT N +2 150   4.0   57
12 24 - EW
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
3 5 E -1 100   -23.0   9   -100.0   20.24 44.45   54  
4 4x S = 790   -24.0   7
5 3NT N +1 630   -19.0   16
6 6 E -1 100   -26.0   4
7 3NT W +2 -660   2.0   54
8 1NT W = -90   -10.0   32
13 27 - EW
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
9 3NT E -1 100   -7.0   38   -21.0   43.75 44.40   53  
10 4 S = 620   -24.0   7
11 6 E = -980   21.0   88
12 4x W -2 300   -23.0   9
13 4 S -3 -300   16.0   79
14 1NT W +1 -120   -4.0   43