III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 29 - EW
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
1 1NT N +1 120   19.0   84   24.0   57.13 57.13   16  
2 4 S -1 -100   11.0   70
3 3NT N -1 -50   26.0   96
4 4 S +2 680   -15.0   23
5 2NT E +1 -150   11.0   70
6 4x W -3 800   -28.0   0
2 8 - EW
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
7 2NT E -3 300   -27.0   2 -2.8   -128.8   11.67 34.40   57  
8 4 N +1 450   -8.0   36
9 4 E +1 -150   -23.0   9
10 6 S = 1370   -27.0   2
11 4 W +2 -480   -14.0   25
12 6NT W -2 100   -27.0   2
3 29 - NS
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
13 4 W +1 -650   -3.0   45 -2.8   -4.5   48.66 39.15   54  
14 5x W -2 300   16.0   79
15 4x E -3 500   -21.0   13
16 4 W +1 -650   -4.3   42
17 3NT N +3 490   22.0   89
18 2 S = 90   -11.4   30
4 27 - EW
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
19 2 N = 110   -12.0   29   -1.0   49.70 41.79   52  
20 4 S +1 650   -5.0   41
21 4 S = 620   15.0   77
22 1NT N = 90   7.0   63
23 4x W -3 800   -28.0   0
24 3NT N -1 -50   22.0   89
5 26 - EW
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
25 4 E = -620   -22.0   11 -5.6   -88.6   23.63 38.16   57  
26 3 W -1 100   -6.0   39
27 2NT W = -120   -22.0   11
28 3 W = -140   -22.0   11
29 3 N = 140   -17.0   20
30 2 S -1 -50   6.0   61
6 28 - EW
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
31 3NT N = 600   -11.0   30 -2.8   29.2   58.69 41.58   56  
32 2 E +1 -140   22.0   89
1 3NT W +3 -490   18.0   82
2 2 W +2 -170   4.0   57
3 3NT N +1 430   -24.0   7
4 3NT W = -600   23.0   91
7 29 - NS
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
5 4 W = -420   -13.0   27 -2.8   -76.8   27.14 39.52   58  
6 5 N -2 -100   -24.0   7
7 3 N -2 -200   -24.0   7
8 3NT S +2 460   3.0   55
9 4 W +2 -680   8.0   64
10 4 W +1 -650   -24.0   7
8 28 - EW
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
11 2 N +2 130   18.0   82   -36.0   39.29 39.49   58  
12 4 N +2 680   -22.0   11
13 4 W -2 200   -28.0   0
14 4 W +1 -450   9.0   66
15 4 S = 620   -6.0   39
16 4 S -1 -50   -7.0   38
9 29 - EW
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
17 4 N +2 480   -8.0   36 -2.8   -74.8   27.74 38.18   58  
18 3NT N +2 660   0.0   50
19 6NT W = -1440   6.0   61
20 3NT S +1 630   -23.0   9
21 5 W -1 50   -26.0   4
22 3NT W -1 100   -21.0   13
10 29 - EW
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
23 4x N = 790   -24.0   7 -2.8   -49.5   35.27 37.89   58  
24 3 N = 110   -19.7   15
25 6 S -2 -100   28.0   100
26 1NT E -1 100   -23.0   9
27 3NT E +1 -430   -18.0   18
28 3 W -1 50   10.0   68
11 28 - EW
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
29 4 E -2 200   -16.0   21 -2.8   10.5   53.13 39.28   58  
30 5 N +1 480   20.0   86
31 2 E = -110   -22.0   11
32 3 S -1 -50   9.3   67
1 3 N +2 200   26.0   96
2 1NT N +2 150   -4.0   43
12 29 - EW
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
3 4 W +1 -650   -2.0   46 -2.8   21.2   56.31 40.70   58  
4 4x W = -790   24.0   93
5 3NT N -1 -100   10.0   68
6 4 W = -620   0.0   50
7 3NT W +2 -660   2.0   54
8 2 W = -90   -10.0   32
13 29 - EW
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
9 2 E +1 -110   4.0   57 -2.8   13.2   53.93 41.72   58  
10 4xx N = 1080   -28.0   0
11 4 W +1 -450   4.0   57
12 4 S -1 -100   -9.0   34
13 4 W +1 -650   28.0   100
14 1NT W +2 -150   17.0   80