III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 14 - NS
Волков Д.В.
Захаров С.В.
1 3 N = 140   4.0   57 -5.6   -25.6   42.38 42.38   43  
2 3x E -2 300   26.0   96
3 3NT N = 400   -15.0   23
4 Av/Av   0.0   50
5 1NT E +3 -180   -19.0   16
6 3 W = -140   -16.0   21
2 22 - NS
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
7 2 W = -110   -19.0   16   -58.0   32.74 37.56   54  
8 4 N +1 450   8.0   64
9 3NT W +1 -630   -4.0   43
10 3x W -1 200   -14.0   25
11 6 W = -980   -16.0   21
12 4 E +1 -450   -13.0   27
3 27 - EW
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
13 4 W +1 -650   3.0   55 -2.8   24.9   57.40 44.17   47  
14 4 S -1 -50   11.0   70
15 4 S = 620   6.0   61
16 Av/Av   0.0   50
17 4NT S +1 460   -12.0   29
18 4 N -1 -100   19.7   85
4 23 - EW
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
19 3 E -1 100   0.0   50   17.0   55.06 46.90   41  
20 5 S = 650   -5.0   41
21 4 S +1 650   -12.0   29
22 2 N = 110   0.0   50
23 3NT S -2 -200   19.0   84
24 3 S +2 150   15.0   77
5 21 - NS
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
25 5 W +1 -680   0.0   50   -33.0   40.18 45.55   45  
26 2 S -1 -100   -11.0   30
27 4 E +1 -450   -10.0   32
28 4 W +2 -480   -13.0   27
29 2 N -1 -100   -5.0   41
30 4 E -1 50   6.0   61
6 23 - NS
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
31 3NT N = 600   11.0   70   83.0   74.70 50.41   26  
32 4 W -2 200   18.0   82
1 4 W +1 -150   28.0   100
2 2 E = -110   16.0   79
3 2 N +2 170   -6.0   39
4 2NT W = -120   16.0   79
7 14 - NS
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
5 3 W = -140   14.0   75   3.0   50.89 50.48   25  
6 4 N +1 450   10.0   68
7 2NT S = 120   0.0   50
8 3NT N +1 430   -18.0   18
9 6 W +1 -1460   -25.0   5
10 4 W -2 200   22.0   89
8 13 - NS
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
11 1NT N +3 180   -10.0   32   -22.0   43.45 49.60   29  
12 4 S +1 650   -2.0   46
13 3 W +2 -200   -3.0   45
14 4 W +1 -450   -9.0   34
15 4 S = 620   6.0   61
16 3 E = -140   -4.0   43
9 15 - NS
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
17 5 N = 450   -17.0   20   -58.0   32.74 47.73   40  
18 3NT N +2 660   0.0   50
19 6NT E +1 -1470   -20.0   14
20 6 N -2 -200   -21.0   13
21 4 E = -420   0.0   50
22 2 W +2 -170   0.0   50
10 21 - NS
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
23 4x W -1 200   3.0   55 -5.6   25.9   57.72 48.73   36  
24 1NT S = 90   15.5   78
25 4x N = 590   18.0   82
26 2 N -1 -100   9.0   66
27 3NT W +2 -460   -9.0   34
28 4 W -2 100   -5.0   41
11 18 - NS
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
29 5 E -1 100   8.0   64   -17.8   44.71 48.36   39  
30 6 N = 980   5.0   59
31 5 W = -450   -8.0   36
32 3 N -2 -100   -22.8   9
1 5 N = 450   -4.0   43
2 2NT N +1 150   4.0   57
12 20 - NS
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
3 3 E +1 -130   16.0   79   1.0   50.30 48.52   40  
4 5 S -1 -100   7.0   63
5 3NT N -1 -100   -10.0   32
6 4 W = -620   0.0   50
7 3NT W +2 -660   -2.0   46
8 2 E +1 -140   -10.0   32
13 20 - EW
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
9 3NT E -1 100   -7.0   38 -2.8   14.2   54.23 48.96   33  
10 5x S -1 -200   28.0   100
11 6NT W -1 50   -17.0   20
12 3x W = -530   13.0   73
13 4 W -1 100   -17.0   20
14 3 N -3 -150   17.0   80