III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 28 - EW
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
1 2NT x W -2 300   -28.0   0   -61.0   31.83 31.83   57  
2 3 S -2 -200   24.0   93
3 3NT N +1 430   -15.0   23
4 4 S +2 680   -15.0   23
5 3 N = 140   -19.0   16
6 3NT W -1 100   -8.0   36
2 29 - NS
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
7 3NT W -2 200   20.0   86   -38.0   38.69 35.26   56  
8 4 N -1 -50   -22.0   11
9 3NT W +1 -630   -4.0   43
10 4 S +1 650   11.0   70
11 6 W = -980   -16.0   21
12 4 E +2 -480   -27.0   2
3 28 - EW
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
13 5 E = -650   3.0   55 -2.8   54.2   66.14 45.56   41  
14 1NT W +3 -180   28.0   100
15 3NT N = 600   14.0   75
16 4 W = -620   -14.0   25
17 6NT S -3 -150   26.0   96
18 1 S +3 170   0.0   50
4 21 - NS
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
19 1NT W +3 -180   -28.0   0   -78.0   26.79 40.86   54  
20 6 S -1 -100   -24.0   7
21 3NT S +1 630   -1.0   48
22 4 S -2 -100   -21.0   13
23 5 S -1 -100   2.0   54
24 5 S = 400   -6.0   39
5 27 - EW
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
25 4 W +1 -650   -13.0   27   16.0   54.76 43.64   51  
26 3 S -2 -200   25.0   95
27 4 E +1 -450   10.0   68
28 1NT E = -90   -24.0   7
29 3NT N -3 -300   24.0   93
30 3 E -1 50   -6.0   39
6 26 - NS
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
31 3NT N -1 -100   -15.0   23   3.0   50.89 44.85   49  
32 4 W -2 200   18.0   82
1 3NT E +2 -460   3.0   55
2 2 W +2 -170   -4.0   43
3 4 S -1 -50   -23.0   9
4 3NT W -1 100   24.0   93
7 25 - NS
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
5 3 W +2 -200   4.0   57   4.0   51.19 45.76   46  
6 4 S +1 450   10.0   68
7 3 S -1 -100   -15.0   23
8 3NT S +2 460   3.0   55
9 6 E = -1430   -20.0   14
10 3NT E -2 200   22.0   89
8 24 - NS
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
11 2 N +2 130   -18.0   18   -22.0   43.45 45.47   48  
12 4 S +1 650   -2.0   46
13 5x S -2 -500   -9.0   34
14 7 W -2 100   26.0   96
15 3 S +1 170   -19.0   16
16 4x S -1 -100   0.0   50
9 24 - EW
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
17 4 N +1 450   17.0   80   -34.0   39.88 44.85   55  
18 3NT N +3 690   -21.0   13
19 6 W = -1370   -13.0   27
20 3NT N -1 -100   2.0   54
21 3NT S -4 -400   -19.0   16
22 3 W +1 -170   0.0   50
10 28 - NS
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
23 3 W = -110   -19.0   16   -24.3   42.76 44.64   53  
24 2 S +1 110   19.7   85
25 3 N -1 -50   -22.0   11
26 1NT E -1 100   23.0   91
27 3NT W +2 -460   -9.0   34
28 4 S -1 -100   -17.0   20
11 28 - NS
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
29 4 E -2 200   16.0   79 -2.8   -16.1   45.20 44.69   54  
30 5 N +1 480   -20.0   14
31 2 E = -110   22.0   89
32 3 S -1 -50   -9.3   33
1 3 N +2 200   -26.0   4
2 1NT N +2 150   4.0   57
12 27 - EW
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
3 5 W -1 100   -23.0   9   -30.0   41.07 44.39   55  
4 4 N -1 -100   -7.0   38
5 3NT N = 600   -5.0   41
6 4 W +1 -650   24.0   93
7 3NT W +2 -660   2.0   54
8 3NT E -1 50   -21.0   13
13 28 - NS
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
9 3NT E -1 100   7.0   63   -29.0   41.37 44.16   54  
10 4 W -1 100   -13.0   27
11 6NT W = -990   -27.0   2
12 3 E = -140   4.0   57
13 4 E -1 100   17.0   80
14 1NT W +2 -150   -17.0   20