III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 23 - EW
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
1 2 N +1 140   -4.0   43 -2.8   17.9   55.32 55.32   18  
2 2 S +1 140   -9.0   34
3 4 N +1 450   -21.0   13
4 4 S +1 650   9.7   67
5 2NT E +3 -210   22.0   89
6 3NT W = -600   23.0   91
2 9 - EW
Волков Д.В.
Захаров С.В.
7 3NT W -2 200   -20.0   14   -36.0   39.29 47.30   34  
8 4 N +1 450   -8.0   36
9 3NT W +1 -630   4.0   57
10 4 S +1 650   -11.0   30
11 4 W +2 -480   -14.0   25
12 4 W +1 -450   13.0   73
3 17 - NS
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
13 4 W +1 -650   -3.0   45   31.3   59.31 51.30   24  
14 4 S = 420   24.0   93
15 2 S +3 150   -24.0   7
16 4 W +1 -650   -4.3   42
17 3NT N +3 490   22.0   89
18 4 N = 620   16.6   80
4 13 - NS
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
19 2 N = 110   12.0   71   -69.0   29.46 45.84   45  
20 4 S +1 650   -20.0   14
21 3NT S +1 630   -1.0   48
22 4 S -3 -150   -26.0   4
23 3NT S -2 -200   -19.0   16
24 3 S +2 150   -15.0   23
5 23 - NS
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
25 5 W +1 -680   0.0   50   -24.0   42.86 45.25   48  
26 2 W = -90   -4.0   43
27 4 E +1 -450   -10.0   32
28 3 W +2 -200   17.0   80
29 3NT N -1 -100   -5.0   41
30 4 W = -420   -22.0   11
6 24 - EW
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
31 3NT N -1 -100   15.0   77   54.0   66.07 48.72   31  
32 4 E -1 100   2.0   54
1 3NT W +3 -490   18.0   82
2 3 W = -140   -10.0   32
3 3 N +1 170   6.0   61
4 3NT E = -600   23.0   91
7 16 - NS
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
5 4 W = -420   -13.0   27   6.0   51.79 49.16   32  
6 4 S = 420   -3.0   45
7 1NT S +2 150   13.0   73
8 3NT N +3 490   23.0   91
9 4 W +2 -680   8.0   64
10 4 W = -620   -22.0   11
8 16 - NS
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
11 3NT N = 400   2.0   54   -45.0   36.61 47.59   41  
12 5x W -4 800   26.0   96
13 4 W = -620   -21.0   13
14 6 W = -980   -24.0   7
15 4 S -1 -100   -28.0   0
16 4x S -1 -100   0.0   50
9 21 - NS
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
17 4 N +2 480   8.0   64   22.0   56.55 48.58   35  
18 3NT N +2 660   0.0   50
19 3NT E +3 -690   26.0   96
20 3NT S = 600   16.0   79
21 5x N -3 -800   -28.0   0
22 2 W +2 -170   0.0   50
10 18 - NS
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
23 4x W -1 200   3.0   55   -58.4   32.61 46.99   44  
24 2 E = -110   -12.4   28
25 4 N -1 -50   -22.0   11
26 1NT E +1 -120   -6.0   39
27 4x N -7 -1700   -28.0   0
28 3 S = 140   7.0   63
11 22 - EW
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
29 3 W -3 300   -23.0   9 -2.8   -65.6   30.48 45.49   53  
30 6 S = 980   -5.0   41
31 3NT W = -400   -13.0   27
32 2 S +1 140   -22.8   9
1 5x W -3 500   -14.0   25
2 1NT x W -1 100   15.0   77
12 27 - NS
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
3 5 W -1 100   23.0   91   30.0   58.93 46.61   49  
4 4 N -1 -100   7.0   63
5 3NT N = 600   5.0   59
6 4 W +1 -650   -24.0   7
7 3NT W +2 -660   -2.0   46
8 3NT E -1 50   21.0   88
13 25 - NS
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
9 3x N -1 -100   -2.0   46   -17.0   44.94 46.48   50  
10 3 N = 140   -4.0   43
11 4 W = -420   9.0   66
12 4x W = -590   -22.0   11
13 4 S -2 -200   -13.0   27
14 2 W = -110   15.0   77