III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: E   VUL: None
  K 
  KQJ9764 
  A 
  AQ85 
 J1098632 30 Q5
 A10 85
 1073 J8654
 9 J1076
  A74 
  32 
  KQ92 
  K432 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 12 7 12 9 11 E 1 6 1 2 2
S 12 7 12 9 11 W 1 6 1 2 2
minimax = 6NT N, +990
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
6NT N 6 =     990 27.0 -27.0 98 2
2
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
4 N Q +2     480 -20.0 20.0 14 86
3
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
6 N 2 =     980 5.0 -5.0 59 41
4
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
6 N 2 =     980 5.0 -5.0 59 41
5
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
6 N 3 =     980 5.0 -5.0 59 41
6
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
6 N 2 =     980 5.0 -5.0 59 41
7
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 N Q +2     480 -20.0 20.0 14 86
8
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
7NT x S A -1 -100  -28.0 28.0 0 100
9
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
6 N Q =     980 5.0 -5.0 59 41
10
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
6 N 2 =     980 5.0 -5.0 59 41
11
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
6 N 5 =     980 5.0 -5.0 59 41
12
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
6 N Q =     980 5.0 -5.0 59 41
13
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
6 N Q =     980 5.0 -5.0 59 41
14
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
6 N Q =     980 5.0 -5.0 59 41
15
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
6 N Q =     980 5.0 -5.0 59 41
16
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
6 N Q =     980 5.0 -5.0 59 41
17
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
6 N Q =     980 5.0 -5.0 59 41
18
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
6 N J =     980 5.0 -5.0 59 41
19
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
6 N Q =     980 5.0 -5.0 59 41
20
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
6 N 2 -1 -50  -26.0 26.0 4 96
21
Волков Д.В.
Захаров С.В.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3NT S 6 +3     490 -16.0 16.0 21 79
22
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
6 S J =     980 5.0 -5.0 59 41
23
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
6 N Q =     980 5.0 -5.0 59 41
24
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
3 N Q +3     230 -24.0 24.0 7 93
25
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
6 N 6 =     980 5.0 -5.0 59 41
26
Иванов А.В.
Сно Е.С.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
6NT S 2 =     990 27.0 -27.0 98 2
27
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
6 N Q =     980 5.0 -5.0 59 41
28
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
5 N 5 +1     480 -20.0 20.0 14 86
29
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
6 N 6 =     980 5.0 -5.0 59 41