III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: N   VUL: None
  AKJ72 
  AK43 
  K103 
  K 
 10543 17 Q96
 765 Q1092
 6 A954
 107532 J8
  8 
  J8 
  QJ872 
  AQ964 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 11 10 9 12 10 E 2 3 3 1 3
S 11 10 9 12 10 W 2 3 3 1 3
minimax = 6 S, +920
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
7NT N 2 -2 -100  -21.0 21.0 13 88
2
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
6 S 5 -2 -100  -21.0 21.0 13 88
3
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
4NT S 2 +1     460 12.0 -12.0 71 29
4
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
3NT S 5 +2     460 12.0 -12.0 71 29
5
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
6 S 7 -1 -50  -11.0 11.0 30 70
6
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
6NT N 2 -1 -50  -11.0 11.0 30 70
7
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
3NT S 4 +3     490 22.0 -22.0 89 11
8
Ершов А.Л.
Волков А.А.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
3NT N J =     400 1.0 -1.0 52 48
9
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
3NT S 3 +2     460 12.0 -12.0 71 29
10
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
6 S 6 -2 -100  -21.0 21.0 13 88
11
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
3NT S 6 =     400 1.0 -1.0 52 48
12
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
6 N J -4 -200  -28.0 28.0 0 100
13
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
6NT S 7 -1 -50  -11.0 11.0 30 70
14
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
3NT S 5 =     400 1.0 -1.0 52 48
15
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
3NT N J =     400 1.0 -1.0 52 48
16
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
3 N A +2     200 -4.0 4.0 43 57
17
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
3NT N 10 +3     490 22.0 -22.0 89 11
18
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
6 N 10 =     920 27.0 -27.0 98 2
19
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
4NT S 3 +1     460 12.0 -12.0 71 29
20
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
6NT N 8 -1 -50  -11.0 11.0 30 70
21
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
6NT S 7 -1 -50  -11.0 11.0 30 70
22
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
4NT S 6 +1     460 12.0 -12.0 71 29
23
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
6NT N A -1 -50  -11.0 11.0 30 70
24
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
3NT S 6 +2     460 12.0 -12.0 71 29
25
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
6 S 6 =     920 27.0 -27.0 98 2
26
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
7NT x N 10 -1 -100  -21.0 21.0 13 88
27
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
4NT S 2 +1     460 12.0 -12.0 71 29
28
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
6NT S 2 -3 -150  -26.0 26.0 4 96
29
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
3NT N 10 +3     490 22.0 -22.0 89 11