III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: S   VUL: EW
  A 
  954 
  10852 
  J8765 
 K982  3 65
 KQ72 AJ3
 J97 AKQ643
 K2 103
  QJ10743 
  1086 
  -- 
  AQ94 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 2 6 2 2 8 E 11 5 8 10 4
S 2 6 2 2 8 W 11 5 7 10 4
minimax = 5NT E, -660
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
3NT W 9 +1 -630  5.0 -5.0 59 41
2
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
3NT W 6 +2 -660  -13.0 13.0 27 73
3
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
3 E Q +1 -130  16.0 -16.0 79 21
4
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4x S J -4 -800  -28.0 28.0 0 100
5
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
5 W A -3     300 28.0 -28.0 100 0
6
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
5x S K -3 -500  8.0 -8.0 64 36
7
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3NT W 2 +2 -660  -13.0 13.0 27 73
8
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
3NT W 5 +2 -660  -13.0 13.0 27 73
9
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
5 E Q -1     100 23.0 -23.0 91 9
10
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
5 E J -1     100 23.0 -23.0 91 9
11
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
3 E Q +1 -130  16.0 -16.0 79 21
12
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
3NT W A +2 -660  -13.0 13.0 27 73
13
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
3NT W 6 +2 -660  -13.0 13.0 27 73
14
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
3NT W 2 +2 -660  -13.0 13.0 27 73
15
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
3 W Q +2 -150  12.0 -12.0 71 29
16
Ершов А.Л.
Волков А.А.
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
3NT W A +2 -660  -13.0 13.0 27 73
17
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3NT W 7 +2 -660  -13.0 13.0 27 73
18
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
3NT W A +2 -660  -13.0 13.0 27 73
19
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
3NT W A +2 -660  -13.0 13.0 27 73
20
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
3 E Q +1 -130  16.0 -16.0 79 21
21
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
3NT W 6 +2 -660  -13.0 13.0 27 73
22
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
3x N A -2 -300  10.0 -10.0 68 32
23
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3NT W 6 +2 -660  -13.0 13.0 27 73
24
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
5 E Q -1     100 23.0 -23.0 91 9
25
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
3NT W 6 +2 -660  -13.0 13.0 27 73
26
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
3NT W A +2 -660  -13.0 13.0 27 73
27
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
5 W 5 -1     100 23.0 -23.0 91 9
28
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
3NT E Q +1 -630  5.0 -5.0 59 41
29
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
4 W A +1 -650  2.0 -2.0 54 46