III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: W   VUL: None
  62 
  A864 
  AQ7 
  9654 
 73  8 KJ1098
 KJ9 32
 J106 K942
 AKQ107 82
  AQ54 
  Q1075 
  853 
  J3 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 4 4 6 5 4 E 9 9 6 8 8
S 4 4 7 5 4 W 9 9 6 8 8
minimax = 3NT E, -400
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
2 W 2 = -110  1.0 -1.0 52 48
2
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
2NT W 6 +1 -150  -17.0 17.0 20 80
3
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
2NT W 2 +1 -150  -17.0 17.0 20 80
4
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3NT W 4 = -400  -25.0 25.0 5 95
5
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
2 W 6 -1       50 21.0 -21.0 88 13
6
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
2 E 3 -1       50 21.0 -21.0 88 13
7
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
2 E 2 -1       50 21.0 -21.0 88 13
8
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
2 W 2 +1 -140  -10.0 10.0 32 68
9
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
2 W J +2 -170  -21.0 21.0 13 88
10
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
2 W 6 -1       50 21.0 -21.0 88 13
11
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
3NT W 9 = -400  -25.0 25.0 5 95
12
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
2 W 6 -1       50 21.0 -21.0 88 13
13
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
2 W 6 +1 -140  -10.0 10.0 32 68
14
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
2 W 6 = -110  1.0 -1.0 52 48
15
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
2 W 2 = -110  1.0 -1.0 52 48
16
Ершов А.Л.
Волков А.А.
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
2 W 6 +1 -140  -10.0 10.0 32 68
17
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3x N 4 -1 -100  6.0 -6.0 61 39
18
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
2 W 6 +1 -140  -10.0 10.0 32 68
19
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
2 E J -1       50 21.0 -21.0 88 13
20
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
2 E 5 +1 -140  -10.0 10.0 32 68
21
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
2 W 5 = -110  1.0 -1.0 52 48
22
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
2NT W 6 = -120  -4.0 4.0 43 57
23
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
1NT W 6 = -90  10.0 -10.0 68 32
24
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
1NT W 4 = -90  10.0 -10.0 68 32
25
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
2 W 6 +2 -170  -21.0 21.0 13 88
26
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
3NT W 4 +1 -430  -28.0 28.0 0 100
27
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
3NT E 5 -1       50 21.0 -21.0 88 13
28
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
3NT W 6 -1       50 21.0 -21.0 88 13
29
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
2 W 6 = -90  10.0 -10.0 68 32