III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: N   VUL: EW
  K109 
  J8764 
  3 
  Q863 
 J543  9 AQ7
 Q9 A10
 AJ64 K872
 KJ2 10974
  862 
  K532 
  Q1095 
  A5 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 5 4 7 4 5 E 8 9 5 9 8
S 5 4 7 4 5 W 7 8 5 8 8
minimax = 2 E, -140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3NT W 5 -2     200 21.0 -21.0 88 13
2
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
3NT E 2 = -600  -25.0 25.0 5 95
3
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
3NT E 6 -1     100 7.0 -7.0 63 38
4
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
3NT E 2 -1     100 7.0 -7.0 63 38
5
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
3NT E 5 -1     100 7.0 -7.0 63 38
6
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
3NT E 2 -1     100 7.0 -7.0 63 38
7
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
2NT E 3 = -120  -7.0 7.0 38 63
8
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
Гулевич А.С.
Громов А.В.
2NT E 6 +2 -180  -14.0 14.0 25 75
9
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
3NT E 10 = -600  -25.0 25.0 5 95
10
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
3NT E 2 -2     200 21.0 -21.0 88 13
11
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
3NT E 9 -2     200 21.0 -21.0 88 13
12
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
3NT E 2 -1     100 7.0 -7.0 63 38
13
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
5x N A -3 -500  -19.0 19.0 16 84
14
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
2NT E 2 -3     300 28.0 -28.0 100 0
15
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3NT E 10 = -600  -25.0 25.0 5 95
16
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
1NT E 3 +1 -120  -7.0 7.0 38 63
17
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
2NT E 5 +1 -150  -11.0 11.0 30 70
18
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
3NT W 6 -2     200 21.0 -21.0 88 13
19
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
3NT E 2 -2     200 21.0 -21.0 88 13
20
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
3NT E 2 -1     100 7.0 -7.0 63 38
21
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
2NT E 2 +1 -150  -11.0 11.0 30 70
22
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
5x N A -3 -500  -19.0 19.0 16 84
23
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3NT W 6 -2     200 21.0 -21.0 88 13
24
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
3NT E 10 = -600  -25.0 25.0 5 95
25
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
3x N A -1 -100  -2.0 2.0 46 54
26
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
4x S 5 -2 -300  -16.0 16.0 21 79
27
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
3NT E 2 -1     100 7.0 -7.0 63 38
28
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
3NT E 2 -1     100 7.0 -7.0 63 38
29
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
2 E 3 +1 -110  -4.0 4.0 43 57