III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 15 - NS
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
1 2 E -1 50   -27.0   2   -69.7   29.27 29.27   58  
2 4 S -1 -100   -11.0   30
3 4 S = 420   2.0   54
4 4 S +1 650   -9.7   33
5 2 W +1 -140   -1.0   48
6 3NT W = -600   -23.0   9
2 29 - EW
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
7 3NT W -2 200   -20.0   14   38.0   61.31 45.29   39  
8 4 N -1 -50   22.0   89
9 3NT W +1 -630   4.0   57
10 4 S +1 650   -11.0   30
11 6 W = -980   16.0   79
12 4 E +2 -480   27.0   98
3 20 - EW
Гулевич А.С.
Громов А.В.
13 2x N -1 -200   -20.0   14   -14.4   45.72 45.43   42  
14 3 N +1 170   -8.0   36
15 4 S = 620   6.0   61
16 4x W = -790   21.5   88
17 6NT N -1 -50   11.0   70
18 4 N +1 650   -24.9   6
4 22 - NS
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
19 2x S = 470   25.0   95   -39.0   38.39 43.67   47  
20 5 S = 650   5.0   59
21 4 S = 620   -15.0   23
22 4 N -1 -50   -13.0   27
23 3NT S -2 -200   -19.0   16
24 4 N -1 -50   -22.0   11
5 24 - NS
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
25 4 W +3 -710   -17.0   20   22.0   56.55 46.25   44  
26 2x S -2 -500   -28.0   0
27 4 E +1 -450   -10.0   32
28 4 W -1 50   27.0   98
29 4 N = 620   28.0   100
30 4 E -2 100   22.0   89
6 22 - EW
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
31 3NT S = 600   -11.0   30 -2.8   -0.8   49.76 46.83   42  
32 4 W -2 200   -18.0   18
1 3NT E +2 -460   -3.0   45
2 4 W = -420   22.0   89
3 2 S +1 140   15.0   77
4 3 W +1 -130   -3.0   45
7 21 - EW
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
5 3NT W +2 -460   24.0   93   40.0   61.90 48.99   34  
6 2x W -1 200   14.0   75
7 3NT S -1 -100   15.0   77
8 3NT S +2 460   -3.0   45
9 7 E -1 100   -25.0   5
10 3 W +1 -170   15.0   77
8 16 - EW
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
11 3NT N = 400   -2.0   46   45.0   63.39 50.79   26  
12 5x W -4 800   -26.0   4
13 4 W = -620   21.0   88
14 6 W = -980   24.0   93
15 4 S -1 -100   28.0   100
16 4x S -1 -100   0.0   50
9 13 - EW
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
17 3 E -2 100   28.0   100 -2.8   -39.8   38.15 49.38   31  
18 3NT S +2 660   0.0   50
19 7x W -1 200   -28.0   0
20 3NT S = 600   -16.0   21
21 4 W = -420   0.0   50
22 3NT E -1 100   -21.0   13
10 16 - NS
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
23 5x W -2 500   16.0   79   15.9   54.73 49.92   27  
24 1NT S +2 150   25.9   96
25 4 S -1 -50   -22.0   11
26 2 N = 90   20.0   86
27 3NT W +3 -490   -22.0   11
28 2 S = 110   -2.0   46
11 14 - NS
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
29 2 N -2 -200   0.0   50   -8.6   47.43 49.69   29  
30 6 N = 980   5.0   59
31 4 W = -420   7.0   63
32 2 N = 110   10.4   68
1 4 N +1 450   -4.0   43
2 3NT S -2 -200   -27.0   2
12 15 - EW
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
3 3 W +2 -150   -12.0   29   6.0   51.79 49.87   27  
4 4x S -1 -200   7.0   63
5 3NT S -1 -100   10.0   68
6 4 W = -620   0.0   50
7 3NT W +2 -660   2.0   54
8 2 W = -110   -1.0   48
13 14 - NS
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
9 2NT E -3 300   28.0   100   78.0   73.21 51.66   19  
10 2 S +2 170   5.0   59
11 6 W -1 50   17.0   80
12 3 E +1 -170   2.0   54
13 3 E = -140   -1.0   48
14 3NT E -1 50   27.0   98