III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 18 - NS
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
1 1NT N +1 120   -19.0   16   -45.6   36.43 36.43   50  
2 4 S -1 -100   -11.0   30
3 3NT N = 400   -15.0   23
4 A-/A+   -5.6   40
5 2x S +1 870   28.0   100
6 3NT E = -600   -23.0   9
2 24 - EW
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
7 2 W -1 100   -2.0   46   42.0   62.50 49.46   30  
8 4 N +1 450   -8.0   36
9 3NT W +1 -630   4.0   57
10 3 S +1 170   19.0   84
11 6 W = -980   16.0   79
12 4 E +1 -450   13.0   73
3 15 - NS
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
13 4 W +1 -650   -3.0   45   -14.6   45.66 48.20   32  
14 3 E = -110   -23.0   9
15 5NT N = 660   14.0   75
16 3NT E +2 -660   -12.9   27
17 3NT N = 400   1.0   52
18 3NT N = 600   9.3   67
4 17 - EW
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
19 3 E = -140   23.0   91   50.0   64.88 52.37   21  
20 4 S +1 650   -5.0   41
21 4 S = 620   15.0   77
22 4 S -1 -50   13.0   73
23 3NT S -1 -100   -2.0   46
24 5 S = 400   6.0   61
5 10 - EW
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
25 6 E = -1370   25.0   95 -2.8   32.2   59.58 53.81   13  
26 2 S -1 -100   11.0   70
27 4 E +1 -450   10.0   68
28 4 W = -420   -8.0   36
29 3 N = 140   -17.0   20
30 3 E = -140   14.0   75
6 7 - NS
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
31 3NT S = 600   11.0   70   3.0   50.89 53.33   17  
32 4 E -1 100   -2.0   46
1 3NT E +3 -490   -18.0   18
2 2 W +2 -170   -4.0   43
3 4 S = 420   13.0   73
4 3 W +1 -130   3.0   55
7 8 - EW
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
5 2 W +1 -140   -14.0   25   2.0   50.60 52.94   17  
6 4 S +1 450   -10.0   32
7 1 N +1 110   8.0   64
8 3NT S +2 460   -3.0   45
9 3NT W +3 -690   3.0   55
10 1NT x S -2 -500   18.0   82
8 7 - EW
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
11 3NT S -1 -50   27.0   98   24.0   57.14 53.46   12  
12 4 S +1 650   2.0   54
13 3 W +1 -170   -12.0   29
14 4 W +2 -480   20.0   86
15 4 S = 620   -6.0   39
16 3 S -1 -50   -7.0   38
9 6 - EW
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
17 4 N +1 450   17.0   80 -11.2   15.8   54.70 53.60   12  
18 3NT N +2 660   0.0   50
19 6NT E = -1440   6.0   61
20 3NT S = 600   -16.0   21
21 4 W = -420   0.0   50
22 4 W = -620   20.0   86
10 6 - EW
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
23 3 W -1 100   10.0   68   -24.0   42.86 52.52   14  
24 Av/Av   0.0   50
25 5x E -2 500   -12.0   29
26 2x N -2 -500   28.0   100
27 4 W = -420   -22.0   11
28 4 S = 620   -28.0   0
11 7 - EW
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
29 3x S -3 -800   22.0   89   78.3   73.31 54.41   8  
30 4 N +2 480   20.0   86
31 4 W +2 -480   22.0   89
32 3 N -1 -50   9.3   67
1 5x W -3 500   -14.0   25
2 2 S = 90   19.0   84
12 4 - EW
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
3 4x S -4 -800   28.0   100 -2.8   82.2   74.46 56.09   2  
4 4x S -1 -200   7.0   63
5 3xx S = 840   -27.0   2
6 4 W +1 -650   24.0   93
7 3NT W +3 -690   28.0   100
8 3NT W = -400   25.0   95
13 1 - EW
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
9 3NT W -2 200   -21.0   13   -84.0   25.00 53.69   7  
10 4x E -2 500   -18.0   18
11 6NT W -2 100   -26.0   4
12 5 N -1 -100   -9.0   34
13 4 W -1 100   -17.0   20
14 1 E +2 -140   7.0   63