III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 1 - EW
Гулевич А.С.
Громов А.В.
1 3 N = 140   -4.0   43   40.9   62.16 62.16   11  
2 3 N -3 -300   28.0   100
3 3NT N = 400   15.0   77
4 3NT N +2 660   -2.1   46
5 3 N = 140   -19.0   16
6 3NT W = -600   23.0   91
2 5 - EW
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
7 3NT W -2 200   -20.0   14   -74.0   27.98 45.07   41  
8 5x E -4 800   -26.0   4
9 3NT W +1 -630   4.0   57
10 4 S +1 650   -11.0   30
11 4 W +2 -480   -14.0   25
12 4NT W = -430   -7.0   38
3 21 - NS
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
13 4 W +1 -650   -3.0   45 -2.8   -23.0   43.15 44.43   45  
14 4 N -1 -50   -11.0   30
15 3NT S +2 660   14.0   75
16 5x S -4 -800   -25.8   4
17 6NT S -1 -50   -11.0   30
18 4 N = 620   16.6   80
4 24 - NS
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
19 3 S -2 -100   -16.0   21   -32.0   40.48 43.44   48  
20 6 S -1 -100   -24.0   7
21 4 S = 620   -15.0   23
22 4 S = 420   27.0   98
23 3NT S -1 -100   2.0   54
24 5 S = 400   -6.0   39
5 24 - EW
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
25 4 W +3 -710   17.0   80   -22.0   43.45 43.44   52  
26 2x S -2 -500   28.0   100
27 4 E +1 -450   10.0   68
28 4 W -1 50   -27.0   2
29 4 N = 620   -28.0   0
30 4 E -2 100   -22.0   11
6 26 - EW
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
31 3NT N -1 -100   15.0   77   -3.0   49.11 44.39   50  
32 4 W -2 200   -18.0   18
1 3NT E +2 -460   -3.0   45
2 2 W +2 -170   4.0   57
3 4 S -1 -50   23.0   91
4 3NT W -1 100   -24.0   7
7 26 - NS
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
5 1NT x N -2 -500   -26.0   4   -22.0   43.45 44.25   52  
6 2x W -1 200   -14.0   25
7 1NT S +3 180   25.0   95
8 6 N = 920   27.0   98
9 5x N -7 -1700   -28.0   0
10 2 W +1 -140   -6.0   39
8 26 - EW
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
11 3NT S +1 430   -18.0   18   -74.0   27.98 42.22   56  
12 4 S +1 650   2.0   54
13 3 W +1 -170   -12.0   29
14 6x W -2 300   -28.0   0
15 4 N = 620   -6.0   39
16 4 E -1 100   -12.0   29
9 29 - NS
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
17 4 N +2 480   8.0   64 -2.8   69.2   70.60 45.37   53  
18 3NT N +2 660   0.0   50
19 6NT W = -1440   -6.0   39
20 3NT S +1 630   23.0   91
21 5 W -1 50   26.0   96
22 3NT W -1 100   21.0   88
10 27 - NS
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
23 4x W -2 500   16.0   79 -2.8   42.1   62.52 47.09   42  
24 1NT x S -1 -100   -4.1   43
25 4x N +1 690   24.0   93
26 2 E -2 200   28.0   100
27 2x N -4 -800   -26.0   4
28 3 S = 140   7.0   63
11 21 - EW
Волков Д.В.
Захаров С.В.
29 6x W -3 800   -28.0   0   -13.2   46.07 46.99   46  
30 3NT S +3 490   16.0   79
31 4 E = -420   -7.0   38
32 4 N -2 -100   22.8   91
1 4 N +1 450   4.0   57
2 3NT S = 600   -21.0   13
12 23 - EW
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
3 3NT W +2 -660   13.0   73   7.0   52.08 47.42   46  
4 5x S -1 -200   7.0   63
5 3NT N = 600   -5.0   41
6 4 W = -620   0.0   50
7 3NT W +2 -660   2.0   54
8 1NT W = -90   -10.0   32
13 23 - EW
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
9 3NT W -2 200   -21.0   13   -14.0   45.83 47.30   47  
10 4 E -1 100   13.0   73
11 4 E +1 -450   4.0   57
12 4x E = -590   22.0   89
13 4 W -1 100   -17.0   20
14 2 E = -110   -15.0   23