III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 21 - NS
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
1 2 N +1 140   4.0   57 -2.8   12.5   53.73 53.73   22  
2 4 S -1 -100   -11.0   30
3 4 N = 420   2.0   54
4 4 S +1 650   -9.7   33
5 4 E = -130   6.0   61
6 3 W -2 200   24.0   93
2 11 - EW
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
7 2 W -1 100   -2.0   46   17.0   55.06 54.39   17  
8 4 N = 420   8.0   64
9 3NT W +1 -630   4.0   57
10 5 S = 600   8.0   64
11 5 W +1 -480   -14.0   25
12 4 E +1 -450   13.0   73
3 5 - EW
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
13 6 E -1 100   -25.0   5 -2.8   -8.6   47.44 52.08   22  
14 3 N = 140   0.0   50
15 4NT N +1 660   -14.0   25
16 4NT E +1 -660   12.9   73
17 6 S -1 -50   11.0   70
18 2 S +1 110   9.3   67
4 11 - NS
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
19 2x S -1 -100   -16.0   21   19.0   55.65 52.97   19  
20 4 S +1 650   5.0   59
21 4 S = 620   -15.0   23
22 2 N +1 140   12.0   71
23 3x W -2 500   20.0   86
24 4 N +1 450   13.0   73
5 10 - NS
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
25 6 E = -1370   -25.0   5 -2.8   -37.8   38.75 50.13   27  
26 2 S -1 -100   -11.0   30
27 4 E +1 -450   -10.0   32
28 4 W = -420   8.0   64
29 3 N = 140   17.0   80
30 3 E = -140   -14.0   25
6 14 - NS
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
31 3NT N = 600   11.0   70   23.0   56.85 51.25   23  
32 4 E -2 200   18.0   82
1 3NT E +2 -460   3.0   55
2 2 W +2 -170   -4.0   43
3 4 N = 420   13.0   73
4 1NT W +2 -150   -18.0   18
7 12 - NS
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
5 3NT W = -400   0.0   50   18.0   55.36 51.83   19  
6 4 S = 420   -3.0   45
7 2 N +2 170   21.0   88
8 3NT S +2 460   3.0   55
9 7 E -1 100   25.0   95
10 3x S -4 -1100   -28.0   0
8 10 - NS
Волков Д.В.
Захаров С.В.
11 3NT xx N = 800   28.0   100   73.0   71.73 54.32   9  
12 4 S +1 650   -2.0   46
13 3 E = -140   26.0   96
14 6 W -1 50   17.0   80
15 3 S +1 170   -19.0   16
16 4x E -1 200   23.0   91
9 4 - EW
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
17 4x E -4 800   -28.0   0   -43.0   37.20 52.42   16  
18 3NT N +3 690   -21.0   13
19 6NT E +1 -1470   20.0   86
20 3NT S +2 660   -27.0   2
21 4 W = -420   0.0   50
22 3NT E = -600   13.0   73
10 8 - EW
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
23 4 W -1 100   10.0   68   7.6   52.26 52.40   15  
24 3 E -1 50   -11.4   30
25 3 N +2 200   1.0   52
26 1NT E +1 -120   6.0   61
27 4 W +1 -450   -8.0   36
28 4 W -1 50   10.0   68
11 8 - NS
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
29 3 W = -140   2.0   54   -50.6   34.93 50.81   21  
30 7NT x S -1 -100   -28.0   0
31 4 W +1 -450   -8.0   36
32 2 S = 110   10.4   68
1 4 N +1 450   -4.0   43
2 3NT S -1 -100   -23.0   9
12 11 - NS
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
3 3 E +1 -130   16.0   79 -2.8   -10.8   46.79 50.48   24  
4 6 E -1 100   13.0   73
5 3NT N -1 -100   -10.0   32
6 4 W = -620   0.0   50
7 3NT W +2 -660   -2.0   46
8 3NT W = -400   -25.0   5
13 12 - EW
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
9 3NT E -1 100   -7.0   38 -2.8   41.2   62.26 51.39   20  
10 5 S -1 -100   20.0   86
11 3NT W +1 -430   -6.0   39
12 4x E = -590   22.0   89
13 3 W +1 -170   8.0   64
14 2 E +1 -140   7.0   63