III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 8 - NS
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
1 2 N +1 140   4.0   57   -43.9   36.95 36.95   49  
2 4 S -1 -100   -11.0   30
3 3NT N = 400   -15.0   23
4 6 S -1 -100   -26.9   2
5 3 N = 140   19.0   84
6 2NT E = -120   -14.0   25
2 25 - EW
Гулевич А.С.
Громов А.В.
7 2 E -1 100   -2.0   46   -9.0   47.32 42.14   48  
8 4 N +1 450   -8.0   36
9 4 E -3 300   -28.0   0
10 4 S +1 650   -11.0   30
11 6 W = -980   16.0   79
12 3NT W +2 -460   24.0   93
3 24 - EW
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
13 4 W +1 -650   3.0   55   -28.5   41.51 41.93   51  
14 3 W = -110   23.0   91
15 4x E -4 800   -24.0   7
16 2 W +4 -230   -25.8   4
17 3NT S +2 460   -12.0   29
18 3 S = 140   7.3   63
4 26 - NS
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
19 3NT W -2 200   22.0   89   82.0   74.40 50.05   27  
20 5 S = 650   5.0   59
21 3NT N +2 660   24.0   93
22 4 N = 420   27.0   98
23 3NT S -1 -100   2.0   54
24 4 N = 420   2.0   54
5 14 - NS
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
25 4x N -3 -500   25.0   95 -2.8   31.2   59.29 51.89   21  
26 2 W -1 100   6.0   61
27 3NT W = -400   13.0   73
28 4 W +1 -450   -1.0   48
29 3 N = 140   17.0   80
30 3x S -3 -500   -26.0   4
6 11 - NS
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
31 3NT N -1 -100   -15.0   23   -39.0   38.39 49.64   28  
32 4 E -1 100   -2.0   46
1 3NT E +2 -460   3.0   55
2 4 W = -420   -22.0   11
3 2 N +2 170   -6.0   39
4 3 W +1 -130   3.0   55
7 14 - EW
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
5 3 W = -140   -14.0   25   -3.0   49.11 49.57   30  
6 4 N +1 450   -10.0   32
7 2NT S = 120   0.0   50
8 3NT N +1 430   18.0   82
9 6 W +1 -1460   25.0   95
10 4 W -2 200   -22.0   11
8 15 - EW
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
11 3NT N +1 430   -18.0   18   89.0   76.49 52.93   15  
12 4x E -3 500   26.0   96
13 4 E = -620   21.0   88
14 4 W +1 -450   9.0   66
15 4 W -2 100   26.0   96
16 4 E +1 -650   25.0   95
9 7 - EW
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
17 4 N +1 450   17.0   80   37.0   61.01 53.83   10  
18 5 S +1 620   18.0   82
19 3NT E +4 -720   -24.0   7
20 3NT N -1 -100   2.0   54
21 4 E = -420   0.0   50
22 3NT E +1 -630   24.0   93
10 5 - EW
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
23 3 N = 140   6.0   61   -8.6   47.45 53.19   12  
24 2 E = -110   12.4   72
25 4x N = 590   -18.0   18
26 1NT E +1 -120   6.0   61
27 4 E +1 -450   -8.0   36
28 3 S = 140   -7.0   38
11 6 - EW
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
29 3x S -3 -800   22.0   89   -8.7   47.42 52.67   16  
30 6 N = 980   -5.0   41
31 2 E +3 -200   -18.0   18
32 3 N -1 -50   9.3   67
1 5 N = 450   4.0   57
2 3NT S = 600   -21.0   13
12 8 - EW
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
3 3NT W +2 -660   13.0   73   65.0   69.35 54.06   8  
4 5 E = -600   19.0   84
5 3NT N -2 -200   21.0   88
6 4 W = -620   0.0   50
7 3NT W +2 -660   2.0   54
8 2 W +1 -140   10.0   68
13 4 - EW
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
9 3NT E -1 100   -7.0   38   39.0   61.61 54.64   4  
10 5 S -1 -100   20.0   86
11 4 W +1 -450   4.0   57
12 4x E = -590   22.0   89
13 4 E -1 100   -17.0   20
14 2 S -3 -150   17.0   80