III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 6 - EW
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
1 1NT N +2 150   -25.0   5   -7.1   47.87 47.87   35  
2 4 S -1 -100   11.0   70
3 4 S = 420   -2.0   46
4 3NT S +2 660   -2.1   46
5 1NT E +3 -180   19.0   84
6 3NT E -1 100   -8.0   36
2 18 - NS
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
7 2 W = -110   -19.0   16 -2.8   -28.8   41.43 44.65   43  
8 4 N +1 450   8.0   64
9 3NT W +1 -630   -4.0   43
10 3x W -2 500   -12.0   29
11 5 W +1 -480   14.0   75
12 4 E +1 -450   -13.0   27
3 21 - EW
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
13 4 W +1 -650   3.0   55 -2.8   17.4   55.18 48.16   33  
14 4 N -1 -50   11.0   70
15 3NT S +2 660   -14.0   25
16 5x S -4 -800   25.8   96
17 6NT S -1 -50   11.0   70
18 4 N = 620   -16.6   20
4 15 - EW
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
19 2 N = 110   -12.0   29   -88.0   23.81 42.07   51  
20 4 N +1 650   -5.0   41
21 2xx W -4 1600   -28.0   0
22 1 N +1 110   0.0   50
23 3 N = 140   -18.0   18
24 4 N +2 480   -25.0   5
5 26 - NS
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
25 4 E = -620   22.0   89 -5.6   77.4   73.04 48.27   33  
26 3 W -1 100   6.0   61
27 2NT W = -120   22.0   89
28 3 W = -140   22.0   89
29 3 N = 140   17.0   80
30 2 S -1 -50   -6.0   39
6 17 - NS
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
31 3NT N -1 -100   -15.0   23   -60.0   32.14 45.58   48  
32 3 E -1 100   -2.0   46
1 3NT E +3 -490   -18.0   18
2 4 E = -420   -22.0   11
3 3 S +1 170   -6.0   39
4 3 W +1 -130   3.0   55
7 24 - EW
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
5 4 W = -420   13.0   73   8.0   52.38 46.55   40  
6 2x W -1 200   14.0   75
7 3NT S -2 -200   24.0   93
8 3NT S +2 460   -3.0   45
9 4 E +1 -650   -18.0   18
10 3NT W -2 200   -22.0   11
8 20 - EW
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
11 3NT S +1 430   -18.0   18   -45.0   36.61 45.31   49  
12 4 S +1 650   2.0   54
13 3NT N -5 -500   9.0   66
14 4 W = -420   -6.0   39
15 4 S = 620   -6.0   39
16 4 E -3 300   -26.0   4
9 25 - NS
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
17 4 N +2 480   8.0   64   4.0   51.19 45.96   49  
18 3NT S +1 630   -15.0   23
19 6 W = -1370   13.0   73
20 3NT S -1 -100   -2.0   46
21 4 E = -420   0.0   50
22 2 W +2 -170   0.0   50
10 24 - EW
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
23 4 E -2 200   -3.0   45   4.6   51.37 46.50   49  
24 3 E -1 50   -11.4   30
25 4x N = 590   -18.0   18
26 1NT E +1 -120   6.0   61
27 3NT E +2 -460   9.0   66
28 3 W = -110   22.0   89
11 24 - EW
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
29 4 W = -620   7.0   63   48.6   64.48 48.14   41  
30 3 N +3 230   24.0   93
31 4 W +1 -450   8.0   64
32 2 N = 110   -10.4   32
1 5x E -2 300   24.0   93
2 2NT S +1 150   -4.0   43
12 21 - NS
Волков Д.В.
Захаров С.В.
3 3NT W +2 -660   -13.0   27   -30.0   41.07 47.55   44  
4 4 S = 620   18.0   82
5 3NT N -1 -100   -10.0   32
6 4 W +1 -650   -24.0   7
7 3NT W +2 -660   -2.0   46
8 2 W = -110   1.0   52
13 22 - EW
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
9 5x N -3 -500   19.0   84   15.0   54.46 48.08   42  
10 5x E -2 500   -18.0   18
11 6NT W -1 50   -17.0   20
12 5 S -2 -200   2.0   54
13 4 W = -620   22.0   89
14 1 E +2 -140   7.0   63