III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 16 - NS
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
1 3 N = 140   4.0   57   -14.7   45.63 45.63   37  
2 3 S = 140   9.0   66
3 4 S = 420   2.0   54
4 4 N +1 650   -9.7   33
5 3NT E +1 -430   -28.0   0
6 3NT E -1 100   8.0   64
2 19 - NS
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
7 2 W -1 100   2.0   54   -8.0   47.62 46.63   36  
8 4 N -1 -50   -22.0   11
9 3NT W +1 -630   -4.0   43
10 4 S +1 650   11.0   70
11 6 W = -980   -16.0   21
12 4 E -1 50   21.0   88
3 18 - NS
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
13 5 E = -650   -3.0   45   29.7   58.84 50.70   26  
14 4 S = 420   24.0   93
15 3NT S = 600   -14.0   25
16 4 W +1 -650   -4.3   42
17 6 N = 920   27.0   98
18 3 S +1 170   0.0   50
4 14 - NS
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
19 2 N = 110   12.0   71   -31.0   40.77 48.22   32  
20 4 N +1 650   5.0   59
21 4 S +1 650   12.0   71
22 4 N -1 -50   -13.0   27
23 3NT S -2 -200   -19.0   16
24 4 N -2 -100   -28.0   0
5 17 - NS
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
25 6 E = -1370   -25.0   5   -8.0   47.62 48.10   34  
26 3 W -2 200   20.0   86
27 4 E = -420   9.0   66
28 4 W +2 -480   -13.0   27
29 3 N -1 -100   -5.0   41
30 3 E -1 50   6.0   61
6 17 - EW
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
31 3NT N -1 -100   15.0   77   60.0   67.86 51.39   22  
32 3 E -1 100   2.0   54
1 3NT E +3 -490   18.0   82
2 4 E = -420   22.0   89
3 3 S +1 170   6.0   61
4 3 W +1 -130   -3.0   45
7 11 - EW
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
5 3 W = -140   -14.0   25   -28.0   41.67 50.00   29  
6 2x W = -180   28.0   100
7 2NT S +1 150   -13.0   27
8 6 N = 920   -27.0   2
9 6 W = -1430   20.0   86
10 4 E -2 200   -22.0   11
8 15 - NS
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
11 3NT N +1 430   18.0   82   -89.0   23.51 46.69   45  
12 4x E -3 500   -26.0   4
13 4 E = -620   -21.0   13
14 4 W +1 -450   -9.0   34
15 4 W -2 100   -26.0   4
16 4 E +1 -650   -25.0   5
9 23 - NS
Иванов А.В.
Сно Е.С.
17 5x N +1 750   26.0   96   10.0   52.98 47.39   41  
18 3NT N +1 630   -15.0   23
19 6NT E +1 -1470   -20.0   14
20 3NT S -1 -100   -2.0   46
21 4 E = -420   0.0   50
22 4 W -1 100   21.0   88
10 20 - EW
Волков Д.В.
Захаров С.В.
23 4 E -2 200   -3.0   45 -5.6   19.8   55.90 48.24   38  
24 2 E = -110   12.4   72
25 4 S -1 -50   22.0   89
26 1NT E = -90   -15.0   23
27 4 W +1 -450   -8.0   36
28 3 S -1 -100   17.0   80
11 22 - NS
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
29 3 W -3 300   23.0   91 -2.8   60.0   67.85 50.02   26  
30 6 S = 980   5.0   59
31 3NT W = -400   13.0   73
32 2 S +1 140   22.8   91
1 5x W -3 500   14.0   75
2 1NT x W -1 100   -15.0   23
12 13 - EW
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
3 3NT W +2 -660   13.0   73   37.0   61.01 50.94   21  
4 4x S -1 -200   7.0   63
5 3NT N +1 630   -19.0   16
6 4 E +1 -650   24.0   93
7 3NT W +2 -660   2.0   54
8 2 W +1 -140   10.0   68
13 11 - NS
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
9 3NT E -2 200   21.0   88   16.0   54.76 51.23   21  
10 3 S +1 170   5.0   59
11 6 E = -980   -21.0   13
12 4x E -1 100   15.0   77
13 3 W +1 -170   -8.0   36
14 1NT E +1 -120   4.0   57