III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 8 - EW
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
1 2 N +1 140   -4.0   43   43.9   63.05 63.05   10  
2 4 S -1 -100   11.0   70
3 3NT N = 400   15.0   77
4 6 S -1 -100   26.9   98
5 3 N = 140   -19.0   16
6 2NT E = -120   14.0   75
2 5 - NS
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
7 3NT W -2 200   20.0   86   74.0   72.02 67.54   3  
8 5x E -4 800   26.0   96
9 3NT W +1 -630   -4.0   43
10 4 S +1 650   11.0   70
11 4 W +2 -480   14.0   75
12 4NT W = -430   7.0   63
3 2 - NS
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
13 4 E +1 -650   -3.0   45 -2.8   -18.1   44.61 59.90   5  
14 3 N -1 -50   -11.0   30
15 4x E -4 800   24.0   93
16 4 W +1 -650   -4.3   42
17 6 S -2 -100   -21.0   13
18 3 S +1 170   0.0   50
4 3 - NS
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
19 2 E = -110   -20.0   14   -55.0   33.63 53.33   18  
20 4 S +1 650   5.0   59
21 4 S = 620   -15.0   23
22 4 S -2 -100   -21.0   13
23 3NT S -1 -100   2.0   54
24 5 S = 400   -6.0   39
5 9 - NS
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
25 4 W +3 -710   -17.0   20   -56.0   33.33 49.33   28  
26 2 W +1 -110   -19.0   16
27 4 E +1 -450   -10.0   32
28 4 W +2 -480   -13.0   27
29 3 N = 140   17.0   80
30 3 E = -140   -14.0   25
6 14 - EW
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
31 3NT N = 600   -11.0   30   -23.0   43.15 48.30   33  
32 4 E -2 200   -18.0   18
1 3NT E +2 -460   -3.0   45
2 2 W +2 -170   4.0   57
3 4 N = 420   -13.0   27
4 1NT W +2 -150   18.0   82
7 16 - EW
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
5 4 W = -420   13.0   73   -6.0   48.21 48.29   38  
6 4 S = 420   3.0   55
7 1NT S +2 150   -13.0   27
8 3NT N +3 490   -23.0   9
9 4 W +2 -680   -8.0   36
10 4 W = -620   22.0   89
8 19 - NS
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
11 1NT N +4 210   -6.0   39   18.0   55.36 49.17   32  
12 5 S = 650   -2.0   46
13 3 W +1 -170   12.0   71
14 4 W +1 -450   -9.0   34
15 4 S = 620   6.0   61
16 3 S = 140   17.0   80
9 16 - EW
Ершов А.Л.
Волков А.А.
17 2 N +4 230   26.0   96   69.0   70.54 51.55   19  
18 3NT S +2 660   0.0   50
19 6NT E +1 -1470   20.0   86
20 3NT S -1 -100   2.0   54
21 4 W +1 -450   21.0   88
22 2 W +2 -170   0.0   50
10 10 - NS
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
23 3 W = -110   -19.0   16   -54.8   33.69 49.76   29  
24 2 E +1 -140   -22.8   9
25 2 N +2 170   -5.0   41
26 1NT E +1 -120   -6.0   39
27 4NT W +1 -460   -9.0   34
28 3 S = 140   7.0   63
11 15 - NS
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
29 2 N -1 -100   4.0   57   -59.3   32.34 48.18   40  
30 6 N = 980   5.0   59
31 4 W +2 -480   -22.0   11
32 2 S -1 -50   -9.3   33
1 5 N -1 -50   -28.0   0
2 1NT N +1 120   -9.0   34
12 20 - EW
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
3 3 E +1 -130   -16.0   21   -1.0   49.70 48.30   42  
4 5 S -1 -100   -7.0   38
5 3NT N -1 -100   10.0   68
6 4 W = -620   0.0   50
7 3NT W +2 -660   2.0   54
8 2 E +1 -140   10.0   68
13 21 - EW
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
9 2NT E +1 -150   11.0   70 -2.8   4.2   51.25 48.53   37  
10 4 S = 130   7.0   63
11 6 W -1 50   -17.0   20
12 4 W = -420   8.0   64
13 3 W +2 -200   13.0   73
14 1 E +1 -110   -15.0   23