III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: W   VUL: NS
  AQ 
  972 
  A842 
  KQJ3 
 76 12 J42
 KQ10 AJ8653
 KQ1096 7
 875 642
  K109853 
  4 
  J53 
  A109 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 11 6 7 9 E 2 2 7 4 2
S 7 11 6 9 9 W 2 2 7 4 2
minimax = 4 S, +650
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
4 S K +1     650 -2.0 2.0 46 54
2
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
5x E 10 -4     800 26.0 -26.0 96 4
3
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
2 S Q +3     200 -28.0 28.0 0 100
4
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
4 N 3 +1     650 -2.0 2.0 46 54
5
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
4 S K +1     650 -2.0 2.0 46 54
6
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
4 S K +1     650 -2.0 2.0 46 54
7
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 S K +1     650 -2.0 2.0 46 54
8
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
4 N 7 +1     650 -2.0 2.0 46 54
9
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
4 S K +1     650 -2.0 2.0 46 54
10
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
4 S K +1     650 -2.0 2.0 46 54
11
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
5x E 10 -4     800 26.0 -26.0 96 4
12
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
4 S K +1     650 -2.0 2.0 46 54
13
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
4 S K +1     650 -2.0 2.0 46 54
14
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Гулевич А.С.
Громов А.В.
4 S K +1     650 -2.0 2.0 46 54
15
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
4x E 6 -3     500 -26.0 26.0 4 96
16
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
5x W A -4     800 26.0 -26.0 96 4
17
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
4 S K +1     650 -2.0 2.0 46 54
18
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
5 S 7 =     650 -2.0 2.0 46 54
19
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
5 S K =     650 -2.0 2.0 46 54
20
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
4 S K +1     650 -2.0 2.0 46 54
21
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
4 S K +1     650 -2.0 2.0 46 54
22
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
4 S K +1     650 -2.0 2.0 46 54
23
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
4 N 7 +1     650 -2.0 2.0 46 54
24
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
4 S K +1     650 -2.0 2.0 46 54
25
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
4 N 2 +1     650 -2.0 2.0 46 54
26
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
4 S 4 +1     650 -2.0 2.0 46 54
27
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
4 N 7 +1     650 -2.0 2.0 46 54
28
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
4 N 7 +2     680 22.0 -22.0 89 11
29
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
4 S K +1     650 -2.0 2.0 46 54