III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: S   VUL: None
  K53 
  KQ5 
  KQ742 
  J10 
 AQ107 11 98
 J962 10873
 J5 1096
 K72 A963
  J642 
  A4 
  A83 
  Q854 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 9 8 6 9 8 E 4 5 6 4 5
S 9 8 7 9 8 W 4 5 6 4 5
minimax = 3NT N, +400
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
3NT N 5 +1     430 18.0 -18.0 82 18
2
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
3NT S 2 =     400 2.0 -2.0 54 46
3
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
3NT N 3 +1     430 18.0 -18.0 82 18
4
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
2x W Q -1     100 -24.0 24.0 7 93
5
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
3 S 6 -1 -50  -27.0 27.0 2 98
6
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
3NT N 9 =     400 2.0 -2.0 54 46
7
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3NT S 2 -1 -50  -27.0 27.0 2 98
8
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
3NT N 9 =     400 2.0 -2.0 54 46
9
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
3NT N 9 =     400 2.0 -2.0 54 46
10
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
3NT xx N 9 =     800 28.0 -28.0 100 0
11
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
2NT N 9 +2     180 -10.0 10.0 32 68
12
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
1NT N 8 +2     150 -14.0 14.0 25 75
13
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
1NT N 9 +3     180 -10.0 10.0 32 68
14
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Гулевич А.С.
Громов А.В.
3NT N 9 =     400 2.0 -2.0 54 46
15
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
3NT N 8 +1     430 18.0 -18.0 82 18
16
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
3NT N 9 =     400 2.0 -2.0 54 46
17
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
2 N 2 +2     130 -18.0 18.0 18 82
18
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
3NT N 3 +1     430 18.0 -18.0 82 18
19
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
1NT N 3 +4     210 -6.0 6.0 39 61
20
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
3NT S 7 +1     430 18.0 -18.0 82 18
21
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
3NT N 9 =     400 2.0 -2.0 54 46
22
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
3NT S 2 +1     430 18.0 -18.0 82 18
23
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
3NT N 3 +1     430 18.0 -18.0 82 18
24
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
2 N 8 +2     130 -18.0 18.0 18 82
25
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
3NT N 5 +1     430 18.0 -18.0 82 18
26
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3NT S 2 +1     430 18.0 -18.0 82 18
27
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
2 N 8 =     110 -22.0 22.0 11 89
28
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
2 N 3 +2     130 -18.0 18.0 18 82
29
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
2NT N 2 +2     180 -10.0 10.0 32 68