III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: N   VUL: Both
  J106 
  K6 
  Q53 
  J8652 
 AQ973 13 K85
 A974 10852
 J10 4
 A3 K10974
  42 
  QJ3 
  AK98762 
  Q 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 4 3 3 9 4 E 6 10 10 4 9
S 4 3 3 9 4 W 6 10 10 4 9
minimax = 5* S, -500
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
3 E K +1 -170  12.0 -12.0 71 29
2
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
4 W 6 = -620  -21.0 21.0 13 88
3
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
3 E A +1 -170  12.0 -12.0 71 29
4
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
4 W Q = -620  -21.0 21.0 13 88
5
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
4 W Q = -620  -21.0 21.0 13 88
6
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
2 W 3 +2 -170  12.0 -12.0 71 29
7
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3 W 3 +1 -170  12.0 -12.0 71 29
8
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
3 W 3 +1 -170  12.0 -12.0 71 29
9
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
4 W Q = -620  -21.0 21.0 13 88
10
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
3 E K = -140  26.0 -26.0 96 4
11
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
5x S A -2 -500  -9.0 9.0 34 66
12
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
3 W A +1 -170  12.0 -12.0 71 29
13
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
3 W 3 +2 -200  -3.0 3.0 45 55
14
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Гулевич А.С.
Громов А.В.
3 E A +1 -170  12.0 -12.0 71 29
15
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
4 E K = -620  -21.0 21.0 13 88
16
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
4 W 3 = -620  -21.0 21.0 13 88
17
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
3 E A +1 -170  12.0 -12.0 71 29
18
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
4 E A = -620  -21.0 21.0 13 88
19
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
3 W 3 +1 -170  12.0 -12.0 71 29
20
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
3NT N 3 -5 -500  -9.0 9.0 34 66
21
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
5x S A -2 -500  -9.0 9.0 34 66
22
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
2 W 3 +3 -200  -3.0 3.0 45 55
23
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
3 E A +1 -170  12.0 -12.0 71 29
24
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
5x S A -2 -500  -9.0 9.0 34 66
25
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
3 W 2 +1 -170  12.0 -12.0 71 29
26
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3 W 4 +1 -170  12.0 -12.0 71 29
27
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
4 W Q = -620  -21.0 21.0 13 88
28
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
4 W Q -2     200 28.0 -28.0 100 0
29
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
3 W 3 +1 -170  12.0 -12.0 71 29