III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: N   VUL: None
  A53 
  AQ976 
  2 
  A752 
 K762 17 J10984
 KJ 8
 Q10764 AJ8
 Q9 J643
  Q 
  105432 
  K953 
  K108 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 8 5 11 7 10 E 4 7 2 6 3
S 8 5 11 7 10 W 4 7 2 6 3
minimax = 4 S, +450
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
4 N J +2     480 8.0 -8.0 64 36
2
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
4 N J +1     450 -17.0 17.0 20 80
3
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
4 N J +2     480 8.0 -8.0 64 36
4
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
4x E 5 -4     800 28.0 -28.0 100 0
5
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
4 N J +2     480 8.0 -8.0 64 36
6
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 N J +1     450 -17.0 17.0 20 80
7
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
4 N J +1     450 -17.0 17.0 20 80
8
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
4 N J +2     480 8.0 -8.0 64 36
9
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
4 N J +2     480 8.0 -8.0 64 36
10
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
4 N J +2     480 8.0 -8.0 64 36
11
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
4 N J +2     480 8.0 -8.0 64 36
12
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
4 N 2 +2     480 8.0 -8.0 64 36
13
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
3 E 5 -2     100 -28.0 28.0 0 100
14
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
4 N J +2     480 8.0 -8.0 64 36
15
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
5 N J =     450 -17.0 17.0 20 80
16
Ершов А.Л.
Волков А.А.
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
2 N J +4     230 -26.0 26.0 4 96
17
Волков Д.В.
Захаров С.В.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
4 N J +2     480 8.0 -8.0 64 36
18
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
4 N J +1     450 -17.0 17.0 20 80
19
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
4 N J +2     480 8.0 -8.0 64 36
20
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Гулевич А.С.
Громов А.В.
4 S 10 +1     450 -17.0 17.0 20 80
21
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
4 N J +2     480 8.0 -8.0 64 36
22
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
4 N J +2     480 8.0 -8.0 64 36
23
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
5x N J +1     750 26.0 -26.0 96 4
24
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
4 N J +1     450 -17.0 17.0 20 80
25
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
4 N J +2     480 8.0 -8.0 64 36
26
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
4 N J +2     480 8.0 -8.0 64 36
27
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
4 N J +2     480 8.0 -8.0 64 36
28
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
4 N J +1     450 -17.0 17.0 20 80
29
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
4 N J +2     480 8.0 -8.0 64 36