III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: N   VUL: NS
  Q105 
  A7 
  7654 
  KQ74 
 AKJ963  5 2
 108 KJ432
 AK103 QJ
 3 J10965
  874 
  Q965 
  982 
  A82 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 5 3 5 4 5 E 8 10 8 8 8
S 5 3 5 4 5 W 8 10 8 8 8
minimax = 4 W, -420
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
4 W K = -420  -13.0 13.0 27 73
2
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
4 W 6 = -420  -13.0 13.0 27 73
3
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
4 W K = -420  -13.0 13.0 27 73
4
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
3NT x W 6 +1 -650  -28.0 28.0 0 100
5
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
3 W Q = -140  14.0 -14.0 75 25
6
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
4 W K = -420  -13.0 13.0 27 73
7
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
3 W 6 = -140  14.0 -14.0 75 25
8
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
2 W 6 +1 -140  14.0 -14.0 75 25
9
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
Гулевич А.С.
Громов А.В.
3 W K +1 -170  6.0 -6.0 61 39
10
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
4 E 8 -4     200 28.0 -28.0 100 0
11
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
3 W 3 = -140  14.0 -14.0 75 25
12
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
3NT W 7 = -400  0.0 0.0 50 50
13
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
4 W 6 = -420  -13.0 13.0 27 73
14
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
3 W K = -140  14.0 -14.0 75 25
15
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
3NT W 6 = -400  0.0 0.0 50 50
16
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
4 W A = -420  -13.0 13.0 27 73
17
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
4 E 8 -1       50 24.0 -24.0 93 7
18
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
4 W 2 -1       50 24.0 -24.0 93 7
19
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
3 W K = -140  14.0 -14.0 75 25
20
Ершов А.Л.
Волков А.А.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
3 E 8 -1       50 24.0 -24.0 93 7
21
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
3NT W A +2 -460  -24.0 24.0 7 93
22
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
3NT W 6 = -400  0.0 0.0 50 50
23
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
4 W K = -420  -13.0 13.0 27 73
24
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
4 W K = -420  -13.0 13.0 27 73
25
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
3 W 5 +2 -200  4.0 -4.0 57 43
26
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
1NT x N 6 -2 -500  -26.0 26.0 4 96
27
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
3 W 6 = -140  14.0 -14.0 75 25
28
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
4 W K = -420  -13.0 13.0 27 73
29
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
4 W A = -420  -13.0 13.0 27 73