III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: W   VUL: NS
  AJ8 
  KJ92 
  K8643 
  2 
 Q75 28 93
 A8 Q753
 97 AJ52
 KJ10764 Q95
  K10642 
  1064 
  Q10 
  A83 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 6 9 9 9 5 E 5 3 4 4 8
S 6 9 9 9 5 W 5 3 4 4 8
minimax = 3 N, +140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
3 S J +1     170 21.0 -21.0 88 13
2
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
3 S J +1     170 21.0 -21.0 88 13
3
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
3 S 9 +1     170 21.0 -21.0 88 13
4
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
3 S 8 +1     170 21.0 -21.0 88 13
5
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
3 S 9 =     140 7.0 -7.0 63 38
6
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 S 6 =     620 28.0 -28.0 100 0
7
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
4 S 10 -2 -200  -26.0 26.0 4 96
8
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
4 W 2 -1       50 -10.0 10.0 32 68
9
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3 S 7 =     140 7.0 -7.0 63 38
10
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
3 S 9 =     140 7.0 -7.0 63 38
11
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
4 S 9 -2 -200  -26.0 26.0 4 96
12
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
4 S A -1 -100  -17.0 17.0 20 80
13
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
3 S J =     140 7.0 -7.0 63 38
14
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
3 S J =     140 7.0 -7.0 63 38
15
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
4x S 9 -1 -200  -26.0 26.0 4 96
16
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
2 S 9 =     110 -2.0 2.0 46 54
17
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
4 W A -1       50 -10.0 10.0 32 68
18
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
3 S 9 =     140 7.0 -7.0 63 38
19
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
3 N 9 =     140 7.0 -7.0 63 38
20
Волков Д.В.
Захаров С.В.
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
3 S 9 -1 -100  -17.0 17.0 20 80
21
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
4 W A -2     100 -5.0 5.0 41 59
22
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
3NT W 4 -2     100 -5.0 5.0 41 59
23
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
5x W A -3     500 26.0 -26.0 96 4
24
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
3 W A = -110  -22.0 22.0 11 89
25
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
3 S Q -1 -100  -17.0 17.0 20 80
26
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
4 E 4 -3     150 16.0 -16.0 79 21
27
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
3 S J =     140 7.0 -7.0 63 38
28
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
4 S A -1 -100  -17.0 17.0 20 80
29
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
3 W 2 -1       50 -10.0 10.0 32 68