III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: S   VUL: None
  A 
  8754 
  AQ72 
  6543 
 KQ972 27 4
 A2 KQJ1063
 1085 KJ96
 AQ2 J10
  J108653 
  9 
  43 
  K987 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 2 5 2 2 5 E 11 8 11 10 8
S 2 5 2 2 5 W 11 8 11 10 8
minimax = 3NT E, -460
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
4 E 4 +1 -450  8.0 -8.0 64 36
2
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
3NT W 2 +2 -460  -9.0 9.0 34 66
3
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
4 W A = -420  22.0 -22.0 89 11
4
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
3NT E 7 +2 -460  -9.0 9.0 34 66
5
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
4 E 4 +1 -450  8.0 -8.0 64 36
6
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 W A = -420  22.0 -22.0 89 11
7
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
3NT W 5 +2 -460  -9.0 9.0 34 66
8
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
4 W 3 +1 -450  8.0 -8.0 64 36
9
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
2 E 4 +3 -200  26.0 -26.0 96 4
10
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
4NT W A +1 -460  -9.0 9.0 34 66
11
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
2 E 4 +2 -170  28.0 -28.0 100 0
12
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
3NT W 5 +3 -490  -22.0 22.0 11 89
13
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
4 W 5 +1 -450  8.0 -8.0 64 36
14
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
4 E 3 = -420  22.0 -22.0 89 11
15
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
4 W A +1 -450  8.0 -8.0 64 36
16
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
3NT W 2 +3 -490  -22.0 22.0 11 89
17
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
4 W 2 +2 -480  -18.0 18.0 18 82
18
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
4x N 8 -7 -1700  -28.0 28.0 0 100
19
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
4 E 2 +1 -450  8.0 -8.0 64 36
20
Волков Д.В.
Захаров С.В.
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
4 W 5 +1 -450  8.0 -8.0 64 36
21
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
3NT W 5 +2 -460  -9.0 9.0 34 66
22
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
4 E J +1 -450  8.0 -8.0 64 36
23
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
3NT W 2 +3 -490  -22.0 22.0 11 89
24
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
3NT E 7 +2 -460  -9.0 9.0 34 66
25
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
4 E 7 +1 -450  8.0 -8.0 64 36
26
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
3NT W 8 +2 -460  -9.0 9.0 34 66
27
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
2x N K -4 -800  -26.0 26.0 4 96
28
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
3NT W 2 +2 -460  -9.0 9.0 34 66
29
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
3NT E 4 +1 -430  18.0 -18.0 82 18