III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: N   VUL: EW
  98642 
  AJ 
  AJ 
  9753 
 J 25 AQ5
 K1065 987432
 K108743 92
 A4 J8
  K1073 
  Q 
  Q65 
  KQ1062 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 8 10 5 5 10 E 4 3 8 8 3
S 8 10 5 5 10 W 4 3 8 8 3
minimax = 4 N, +420
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
4 S 7 -1 -50  -22.0 22.0 11 89
2
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
2 N 9 +2     170 -5.0 5.0 41 59
3
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
4 N 9 =     420 6.0 -6.0 61 39
4
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
1NT N 8 +1     120 -10.0 10.0 32 68
5
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
4x N 9 =     590 18.0 -18.0 82 18
6
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
5x E 3 -2     500 12.0 -12.0 71 29
7
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
4x N 9 =     590 18.0 -18.0 82 18
8
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
3 N 3 +2     200 -1.0 1.0 48 52
9
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
4 S A =     420 6.0 -6.0 61 39
10
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
2 N 9 +2     170 -5.0 5.0 41 59
11
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
4 S 3 =     420 6.0 -6.0 61 39
12
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
4 S 7 =     420 6.0 -6.0 61 39
13
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
3 S J +2     150 -8.0 8.0 36 64
14
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
3 E K -1     100 -13.0 13.0 27 73
15
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
4xx S 7 =     880 28.0 -28.0 100 0
16
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
4 S 5 -1 -50  -22.0 22.0 11 89
17
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
4 N 9 =     420 6.0 -6.0 61 39
18
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
4 N 9 -1 -50  -22.0 22.0 11 89
19
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
4x S 2 =     590 18.0 -18.0 82 18
20
Волков Д.В.
Захаров С.В.
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
4 S 7 -1 -50  -22.0 22.0 11 89
21
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
4x N 9 =     590 18.0 -18.0 82 18
22
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
PASS All pass -16.0 16.0 21 79
23
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
4x E K -3     800 26.0 -26.0 96 4
24
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
4x N 9 =     590 18.0 -18.0 82 18
25
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
3 E K -1     100 -13.0 13.0 27 73
26
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
4 E K -2     200 -1.0 1.0 48 52
27
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
4x N 6 +1     690 24.0 -24.0 93 7
28
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
3 N 9 -1 -50  -22.0 22.0 11 89
29
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
6 S A -2 -100  -28.0 28.0 0 100