III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: E   VUL: Both
  AJ73 
  Q62 
  Q10972 
  J 
 95 26 K1084
 AJ7 1054
 643 AK5
 98732 AQ10
  Q62 
  K983 
  J8 
  K654 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 6 7 7 6 5 E 7 6 6 6 8
S 6 7 6 6 5 W 7 6 6 6 8
minimax = 1NT E, -90
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
1NT E 3 = -90  15.0 -15.0 77 23
2
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
1NT E 3 +2 -150  -18.0 18.0 18 82
3
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
1NT E 3 +2 -150  -18.0 18.0 18 82
4
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
2 N A -2 -200  -25.0 25.0 5 95
5
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
1NT E 2 +1 -120  -6.0 6.0 39 61
6
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
2x N 3 -2 -500  -28.0 28.0 0 100
7
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
3 W 2 = -110  4.0 -4.0 57 43
8
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
1NT E 3 +1 -120  -6.0 6.0 39 61
9
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
1NT E 3 +2 -150  -18.0 18.0 18 82
10
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
1NT E 3 +1 -120  -6.0 6.0 39 61
11
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
1NT E 3 = -90  15.0 -15.0 77 23
12
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
2 N A =     110 26.0 -26.0 96 4
13
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
2 N A -1 -100  9.0 -9.0 66 34
14
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
1NT E 3 +2 -150  -18.0 18.0 18 82
15
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
3 W 10 = -110  4.0 -4.0 57 43
16
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
2 N 5 =       90 20.0 -20.0 86 14
17
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
1NT E 2 +1 -120  -6.0 6.0 39 61
18
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
1NT E 4 +1 -120  -6.0 6.0 39 61
19
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
3 W 2 = -110  4.0 -4.0 57 43
20
Волков Д.В.
Захаров С.В.
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
1NT E 3 = -90  15.0 -15.0 77 23
21
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
2 N A -1 -100  9.0 -9.0 66 34
22
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
1NT E 3 +2 -150  -18.0 18.0 18 82
23
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
1NT E 3 = -90  15.0 -15.0 77 23
24
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
1NT E 4 +1 -120  -6.0 6.0 39 61
25
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
1NT E 3 +1 -120  -6.0 6.0 39 61
26
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
2 N A -2 -200  -25.0 25.0 5 95
27
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
2 E J -2     200 28.0 -28.0 100 0
28
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
1NT E 3 -1     100 23.0 -23.0 91 9
29
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
1NT E 3 -1     100 23.0 -23.0 91 9