III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: N   VUL: NS
  J764 
  AQ75 
  AJ72 
  K 
 Q1085  5 AK2
 6 K94
 K98 653
 Q10932 AJ75
  93 
  J10832 
  Q104 
  864 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 3 4 9 7 3 E 8 8 4 5 9
S 3 4 9 7 3 W 10 9 4 6 10
minimax = 4NT W, -430
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3 N K =     140 19.0 -19.0 84 16
2
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
3 W A = -140  -1.0 1.0 48 52
3
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
3x S 3 =     730 26.0 -26.0 96 4
4
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
3NT W 2 = -400  -25.0 25.0 5 95
5
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
1 W K +2 -140  -1.0 1.0 48 52
6
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
1NT E 4 +3 -180  -19.0 19.0 16 84
7
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
3NT W 3 = -400  -25.0 25.0 5 95
8
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
3 N K =     140 19.0 -19.0 84 16
9
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
3 N A =     140 19.0 -19.0 84 16
10
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
1 W K +2 -140  -1.0 1.0 48 52
11
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
3 S 10 =     140 19.0 -19.0 84 16
12
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
1 W 2 +2 -140  -1.0 1.0 48 52
13
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
1NT E 4 +2 -150  -11.0 11.0 30 70
14
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
1NT E 4 +3 -180  -19.0 19.0 16 84
15
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
2 W K +1 -140  -1.0 1.0 48 52
16
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
3NT E 4 +1 -430  -28.0 28.0 0 100
17
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
5 W A -1       50 10.0 -10.0 68 32
18
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
2x S 6 +1     870 28.0 -28.0 100 0
19
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
4 E A +1 -150  -11.0 11.0 30 70
20
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
1NT E 4 = -90  8.0 -8.0 64 36
21
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
4 E 2 = -130  6.0 -6.0 61 39
22
Иванов А.В.
Сно Е.С.
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
1 W K +3 -170  -16.0 16.0 21 79
23
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
2NT E 4 +3 -210  -22.0 22.0 11 89
24
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
3 N A =     140 19.0 -19.0 84 16
25
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
4 W A +1 -150  -11.0 11.0 30 70
26
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
2 W 2 +1 -140  -1.0 1.0 48 52
27
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
2 N A =     110 12.0 -12.0 71 29
28
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
3 N A =     140 19.0 -19.0 84 16
29
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
2NT E 2 +1 -150  -11.0 11.0 30 70