III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: S   VUL: NS
  AQ7 
  Q73 
  Q6 
  108743 
 9 31 KJ532
 K964 AJ85
 K98542 --
 Q2 AKJ6
  10864 
  102 
  AJ1073 
  95 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 3 3 1 5 4 E 9 10 12 8 9
S 3 3 1 5 3 W 9 9 11 8 9
minimax = 6 E, -980
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
4 E 8 -1       50 26.0 -26.0 96 4
2
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
4 W 8 +1 -450  -8.0 8.0 36 64
3
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
3NT E 10 = -400  13.0 -13.0 73 27
4
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
4 W 2 +2 -480  -22.0 22.0 11 89
5
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
2 E 2 +4 -230  16.0 -16.0 79 21
6
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
2 E 9 +3 -200  18.0 -18.0 82 18
7
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 W 8 +2 -480  -22.0 22.0 11 89
8
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
4 W Q +1 -450  -8.0 8.0 36 64
9
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
6 E 2 = -980  -27.0 27.0 2 98
10
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
4 W Q +1 -450  -8.0 8.0 36 64
11
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
4 W 7 +1 -450  -8.0 8.0 36 64
12
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
4 E 10 = -420  7.0 -7.0 63 38
13
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
5 W Q -1       50 26.0 -26.0 96 4
14
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
4 W 8 = -420  7.0 -7.0 63 38
15
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
4 W 8 +2 -480  -22.0 22.0 11 89
16
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
4 E 9 +1 -450  -8.0 8.0 36 64
17
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
4 W 2 +1 -450  -8.0 8.0 36 64
18
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
5 W 8 = -450  -8.0 8.0 36 64
19
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
6 W A = -980  -27.0 27.0 2 98
20
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
4 E 7 -1       50 26.0 -26.0 96 4
21
Волков Д.В.
Захаров С.В.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
4 E 9 = -420  7.0 -7.0 63 38
22
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
3NT W 9 = -400  13.0 -13.0 73 27
23
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
4 E A +1 -450  -8.0 8.0 36 64
24
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
4 W 4 +1 -450  -8.0 8.0 36 64
25
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
4 E 9 = -420  7.0 -7.0 63 38
26
Иванов А.В.
Сно Е.С.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
2 E 9 +2 -170  20.0 -20.0 86 14
27
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
4 W 8 +1 -450  -8.0 8.0 36 64
28
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
2 E A = -110  22.0 -22.0 89 11
29
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
4 E 9 +1 -450  -8.0 8.0 36 64