III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: S   VUL: EW
  K932 
  K 
  AK863 
  AJ8 
 AJ874  3 105
 Q875 J4
 4 QJ10752
 Q42 1053
  Q6 
  A109632 
  9 
  K976 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 9 9 11 9 10 E 2 4 2 4 2
S 10 9 11 9 11 W 3 4 2 4 2
minimax = 4 S, +450
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3NT N J =     400 -15.0 15.0 23 77
2
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
4 N Q =     420 2.0 -2.0 54 46
3
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
4 N 10 =     420 2.0 -2.0 54 46
4
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
4 N Q =     420 2.0 -2.0 54 46
5
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
4 N Q =     420 2.0 -2.0 54 46
6
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
4 S 4 =     420 2.0 -2.0 54 46
7
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
4 N 3 +1     450 21.0 -21.0 88 13
8
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
3NT N Q =     400 -15.0 15.0 23 77
9
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
2 S 2 +2     170 -22.0 22.0 11 89
10
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
4 S 2 -1 -50  -26.0 26.0 4 96
11
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
4 S 4 =     420 2.0 -2.0 54 46
12
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
4 S 4 =     420 2.0 -2.0 54 46
13
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3NT N Q =     400 -15.0 15.0 23 77
14
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
3NT N Q =     400 -15.0 15.0 23 77
15
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
4 S 4 =     420 2.0 -2.0 54 46
16
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
4 S A =     420 2.0 -2.0 54 46
17
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
4 N Q =     420 2.0 -2.0 54 46
18
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
3NT N Q =     400 -15.0 15.0 23 77
19
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
4 N 10 +1     450 21.0 -21.0 88 13
20
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
4NT S 7 =     430 15.0 -15.0 77 23
21
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
4 N Q =     420 2.0 -2.0 54 46
22
Иванов А.В.
Сно Е.С.
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
3x E Q -4   1100 27.0 -27.0 98 2
23
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
4 N 5 +1     450 21.0 -21.0 88 13
24
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
4 S Q -1 -50  -26.0 26.0 4 96
25
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
3NT N Q =     400 -15.0 15.0 23 77
26
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
4 N Q +1     450 21.0 -21.0 88 13
27
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
2x W A -4   1100 27.0 -27.0 98 2
28
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
3NT N Q +1     430 15.0 -15.0 77 23
29
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
3NT N Q -1 -50  -26.0 26.0 4 96