III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: N   VUL: None
  KQJ76 
  AK7 
  Q6 
  Q84 
 A105  1 84
 865 Q10943
 AJ53 974
 AK2 1075
  932 
  J2 
  K1082 
  J963 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 8 9 6 7 8 E 5 4 7 5 5
S 8 9 6 7 8 W 5 4 7 6 5
minimax = 2 N, +140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3 N 4 =     140 4.0 -4.0 57 43
2
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
2 N 9 +1     140 4.0 -4.0 57 43
3
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
3 N 2 =     140 4.0 -4.0 57 43
4
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
2 N 9 +1     140 4.0 -4.0 57 43
5
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
3 N 2 =     140 4.0 -4.0 57 43
6
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
1NT N 4 +2     150 25.0 -25.0 95 5
7
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
2 N 10 +1     140 4.0 -4.0 57 43
8
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
2 N 2 +1     140 4.0 -4.0 57 43
9
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
1NT N 10 +1     120 -19.0 19.0 16 84
10
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
3 N 10 =     140 4.0 -4.0 57 43
11
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
3 N 8 =     140 4.0 -4.0 57 43
12
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
2 N 3 +1     140 4.0 -4.0 57 43
13
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
2 N 3 +1     140 4.0 -4.0 57 43
14
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
3 N 4 =     140 4.0 -4.0 57 43
15
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
2 E J -1       50 -27.0 27.0 2 98
16
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
3 N 6 =     140 4.0 -4.0 57 43
17
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
1NT S 3 =       90 -24.0 24.0 7 93
18
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
1NT N 5 +1     120 -19.0 19.0 16 84
19
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
2 E 2 -1       50 -27.0 27.0 2 98
20
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
1NT N 10 +1     120 -19.0 19.0 16 84
21
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
2 N 2 +1     140 4.0 -4.0 57 43
22
Иванов А.В.
Сно Е.С.
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
2 N 4 +1     140 4.0 -4.0 57 43
23
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
2 N 2 +1     140 4.0 -4.0 57 43
24
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
2 N 9 +1     140 4.0 -4.0 57 43
25
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
2NT N 4 +1     150 25.0 -25.0 95 5
26
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
2 N 2 +1     140 4.0 -4.0 57 43
27
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
1 N 3 +2     140 4.0 -4.0 57 43
28
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
2NT x W K -2     300 28.0 -28.0 100 0
29
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
1NT N 10 +1     120 -19.0 19.0 16 84