III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: S   VUL: Both
  86 
  87632 
  KQ10 
  A97 
 KJ  7 AQ542
 KJ1094 Q5
 973 J85
 K83 Q104
  10973 
  A 
  A642 
  J652 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 6 6 6 7 8 E 7 6 7 6 5
S 6 6 5 7 8 W 7 6 7 6 5
minimax = 2 S, +90
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
2 E A -1     100 2.0 -2.0 54 46
2
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
2 E A -2     200 20.0 -20.0 86 14
3
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
4 E 2 -3     300 27.0 -27.0 98 2
4
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
1NT W 7 = -90  -13.0 13.0 27 73
5
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3NT W K -2     200 20.0 -20.0 86 14
6
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
2 E A -1     100 2.0 -2.0 54 46
7
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
2 E 2 +1 -140  -24.0 24.0 7 93
8
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
2NT E 2 -3     300 27.0 -27.0 98 2
9
Волков Д.В.
Захаров С.В.
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
3NT W K -2     200 20.0 -20.0 86 14
10
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
1NT W 6 +2 -150  -26.0 26.0 4 96
11
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
2 W K -1     100 2.0 -2.0 54 46
12
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
1NT W 6 = -90  -13.0 13.0 27 73
13
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
2 W 8 = -110  -19.0 19.0 16 84
14
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
2NT W 8 -1     100 2.0 -2.0 54 46
15
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
2NT W 8 +3 -210  -28.0 28.0 0 100
16
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
2NT W 8 -1     100 2.0 -2.0 54 46
17
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
2NT W K -1     100 2.0 -2.0 54 46
18
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
2 W K = -110  -19.0 19.0 16 84
19
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
2 W K -1     100 2.0 -2.0 54 46
20
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
2 W 8 = -110  -19.0 19.0 16 84
21
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
2 E A -2     200 20.0 -20.0 86 14
22
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
2 W K = -110  -19.0 19.0 16 84
23
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
2 W K -1     100 2.0 -2.0 54 46
24
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
2 W K -1     100 2.0 -2.0 54 46
25
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
2 E 5 -1     100 2.0 -2.0 54 46
26
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
2 W 8 -1     100 2.0 -2.0 54 46
27
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
2NT W K -1     100 2.0 -2.0 54 46
28
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
2 W K -1     100 2.0 -2.0 54 46
29
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
3NT W K -2     200 20.0 -20.0 86 14