III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: N   VUL: Both
  AJ1097 
  63 
  J8642 
  10 
 K543 13 86
 Q10975 AK82
 -- AK10
 AQ32 K865
  Q2 
  J4 
  Q9753 
  J974 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 3 5 2 7 3 E 10 7 11 5 10
S 3 5 2 7 3 W 10 8 11 5 10
minimax = 4 W, -650
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
3x S 2 -7 -2000  -28.0 28.0 0 100
2
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
4 E 7 +1 -650  -3.0 3.0 45 55
3
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
4 E Q +1 -650  -3.0 3.0 45 55
4
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
5x N A -3 -800  -25.0 25.0 5 95
5
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
6 E 9 -1     100 25.0 -25.0 95 5
6
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
4 W 10 +1 -650  -3.0 3.0 45 55
7
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
6 E 3 -1     100 25.0 -25.0 95 5
8
Ершов А.Л.
Волков А.А.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
6 E 5 -1     100 25.0 -25.0 95 5
9
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
6 W 3 -1     100 25.0 -25.0 95 5
10
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
4 E 5 +1 -650  -3.0 3.0 45 55
11
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
4 W 10 = -620  17.0 -17.0 80 20
12
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
5x N A -3 -800  -25.0 25.0 5 95
13
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
4 W 10 +1 -650  -3.0 3.0 45 55
14
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
4 E 5 +1 -650  -3.0 3.0 45 55
15
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
4 W 10 +1 -650  -3.0 3.0 45 55
16
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
4 W A +2 -680  -22.0 22.0 11 89
17
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
4 W 10 +1 -650  -3.0 3.0 45 55
18
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
5 E 2 = -650  -3.0 3.0 45 55
19
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
4 W 10 +1 -650  -3.0 3.0 45 55
20
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
2x N A -1 -200  20.0 -20.0 86 14
21
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
4 W 10 +1 -650  -3.0 3.0 45 55
22
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
4 W 10 +1 -650  -3.0 3.0 45 55
23
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
4 W 10 +1 -650  -3.0 3.0 45 55
24
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
4 W 10 +1 -650  -3.0 3.0 45 55
25
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
5 E Q = -650  -3.0 3.0 45 55
26
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
4 W 10 = -620  17.0 -17.0 80 20
27
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
4 W 10 +1 -650  -3.0 3.0 45 55
28
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
5 E 5 = -650  -3.0 3.0 45 55
29
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
4 W 10 +1 -650  -3.0 3.0 45 55