III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: W   VUL: NS
  J9765 
  J5 
  K96 
  K73 
 A 12 KQ1043
 AKQ 98743
 AQ853 J2
 QJ109 4
  82 
  1062 
  1074 
  A8652 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 3 3 2 3 4 E 10 9 11 10 8
S 3 3 2 3 4 W 10 10 11 10 8
minimax = 4 E, -450
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
4 E 8 +1 -450  -13.0 13.0 27 73
2
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
4 E 5 +2 -480  -27.0 27.0 2 98
3
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
3NT W J +1 -430  7.0 -7.0 63 38
4
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
6 E K -2     100 27.0 -27.0 98 2
5
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
4NT W 3 = -430  7.0 -7.0 63 38
6
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
4 E A +1 -450  -13.0 13.0 27 73
7
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
3NT W 6 +1 -430  7.0 -7.0 63 38
8
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
6NT W 3 -2     100 27.0 -27.0 98 2
9
Волков Д.В.
Захаров С.В.
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
4 W 3 +1 -450  -13.0 13.0 27 73
10
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
3NT E 2 +1 -430  7.0 -7.0 63 38
11
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
4 E 3 +1 -450  -13.0 13.0 27 73
12
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
3NT W 3 +1 -430  7.0 -7.0 63 38
13
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
6 E A -1       50 21.0 -21.0 88 13
14
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
4 E 8 +1 -450  -13.0 13.0 27 73
15
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
4 E 2 +1 -450  -13.0 13.0 27 73
16
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
3NT W 2 +1 -430  7.0 -7.0 63 38
17
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
4NT W J = -430  7.0 -7.0 63 38
18
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
4 E A +1 -450  -13.0 13.0 27 73
19
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
4 E 7 -1       50 21.0 -21.0 88 13
20
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
3NT E 5 +1 -430  7.0 -7.0 63 38
21
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
6 E A -1       50 21.0 -21.0 88 13
22
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
4 E 2 +1 -450  -13.0 13.0 27 73
23
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
6 E 7 -1       50 21.0 -21.0 88 13
24
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 E 8 +1 -450  -13.0 13.0 27 73
25
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
3NT W 7 +2 -460  -24.0 24.0 7 93
26
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
3NT W 6 +1 -430  7.0 -7.0 63 38
27
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
4 E 8 +1 -450  -13.0 13.0 27 73
28
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
3NT W J +1 -430  7.0 -7.0 63 38
29
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
4 E 8 +2 -480  -27.0 27.0 2 98