III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: N   VUL: NS
  Q103 
  K10 
  AJ9876 
  K2 
 A 21 J764
 753 J962
 KQ10432 --
 QJ8 107653
  K9852 
  AQ84 
  5 
  A94 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 10 11 10 9 8 E 3 2 3 3 5
S 10 11 10 9 8 W 3 2 3 4 5
minimax = 4 S, +650
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
4 S K +1     650 12.0 -12.0 71 29
2
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
4 S Q +1     650 12.0 -12.0 71 29
3
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
4 S Q =     620 -15.0 15.0 23 77
4
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
3NT S 5 +2     660 24.0 -24.0 93 7
5
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
4 S J +1     650 12.0 -12.0 71 29
6
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
4 S 5 +1     650 12.0 -12.0 71 29
7
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
4 S K -1 -100  -27.0 27.0 2 98
8
Волков Д.В.
Захаров С.В.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
4 S Q =     620 -15.0 15.0 23 77
9
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
3NT N 2 +2     660 24.0 -24.0 93 7
10
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
3NT N 7 +1     630 -1.0 1.0 48 52
11
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
4 S K =     620 -15.0 15.0 23 77
12
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
4 S K =     620 -15.0 15.0 23 77
13
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
3NT S 2 +1     630 -1.0 1.0 48 52
14
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
4 S Q +1     650 12.0 -12.0 71 29
15
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
2xx W K -4   1600 28.0 -28.0 100 0
16
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
4 S K +1     650 12.0 -12.0 71 29
17
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 S Q =     620 -15.0 15.0 23 77
18
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
4 S Q =     620 -15.0 15.0 23 77
19
Иванов А.В.
Сно Е.С.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
4 S K +1     650 12.0 -12.0 71 29
20
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
3NT N 7 +1     630 -1.0 1.0 48 52
21
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
3NT S Q +1     630 -1.0 1.0 48 52
22
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
4 S Q =     620 -15.0 15.0 23 77
23
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
4 S Q +1     650 12.0 -12.0 71 29
24
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
4 S 2 =     620 -15.0 15.0 23 77
25
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
5 N 5 -1 -100  -27.0 27.0 2 98
26
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
3NT N 2 +2     660 24.0 -24.0 93 7
27
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
4 S K =     620 -15.0 15.0 23 77
28
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
4 S K =     620 -15.0 15.0 23 77
29
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
4 S K +1     650 12.0 -12.0 71 29