III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.



     DLR: W   VUL: Both
  J963 
  QJ7 
  A754 
  KJ 
 8 20 --
 AK10654 32
 K1032 QJ98
 Q6 9875432
  AKQ107542 
  98 
  6 
  A10 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 11 11 5 4 4 E 2 2 7 8 9
S 11 11 4 4 4 W 2 2 7 8 9
minimax = 5NT S, +660
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
4 S A +1     650 5.0 -5.0 59 41
2
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
4 N A +1     650 5.0 -5.0 59 41
3
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
4 S A +1     650 5.0 -5.0 59 41
4
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
6NT x N 3 -1 -200  -28.0 28.0 0 100
5
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
3 S K +2     200 -20.0 20.0 14 86
6
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
5 S 8 =     650 5.0 -5.0 59 41
7
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
6 S A -1 -100  -24.0 24.0 7 93
8
Волков Д.В.
Захаров С.В.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
4 S K +1     650 5.0 -5.0 59 41
9
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
4 S K +1     650 5.0 -5.0 59 41
10
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
5 N 6 =     650 5.0 -5.0 59 41
11
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
4 S A +1     650 5.0 -5.0 59 41
12
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
4 S A +1     650 5.0 -5.0 59 41
13
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
4 S A +1     650 -20.0 -5.0 14 41
14
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
4 N 3 +1     650 5.0 -5.0 59 41
15
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
4 N 3 +1     650 5.0 -5.0 59 41
16
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
4 N 9 +1     650 5.0 -5.0 59 41
17
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 S A +1     650 5.0 -5.0 59 41
18
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
4 S A +1     650 5.0 -5.0 59 41
19
Иванов А.В.
Сно Е.С.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
4 S A +1     650 5.0 -5.0 59 41
20
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
4 S A +1     650 5.0 -5.0 59 41
21
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
6 S A -1 -100  -24.0 24.0 7 93
22
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
5 S A =     650 5.0 -5.0 59 41
23
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
5 S A =     650 5.0 -5.0 59 41
24
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
6 S A -1 -100  -24.0 24.0 7 93
25
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
4 S A +1     650 5.0 -5.0 59 41
26
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
5 S A =     650 5.0 -5.0 59 41
27
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
4 S K +1     650 5.0 -5.0 59 41
28
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
4 S A +1     650 5.0 -5.0 59 41
29
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
5 S A =     650 5.0 -5.0 59 41