III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: N   VUL: EW
  K96432 
  Q64 
  72 
  K5 
 A8 25 QJ
 109873 AKJ
 KJ98 AQ1065
 A7 J94
  1075 
  52 
  43 
  Q108632 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 1 6 1 1 6 E 12 6 12 12 7
S 1 6 1 1 6 W 12 7 12 12 7
minimax = 6NT W, -1440
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
4 W 6 +2 -680  0.0 0.0 50 50
2
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
4NT W 4 +2 -690  -10.0 10.0 32 68
3
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
3NT E 5 +3 -690  -10.0 10.0 32 68
4
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3NT W 4 +3 -690  -10.0 10.0 32 68
5
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
3NT W 6 +3 -690  -10.0 10.0 32 68
6
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
4NT W K = -630  20.0 -20.0 86 14
7
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
4 E 7 +1 -650  13.0 -13.0 73 27
8
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
6 E 6 -1     100 28.0 -28.0 100 0
9
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
4 W 4 +3 -710  -17.0 17.0 20 80
10
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
6 E 2 = -1370  -25.0 25.0 5 95
11
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
4 W 7 +1 -650  13.0 -13.0 73 27
12
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
4 E 7 +1 -650  13.0 -13.0 73 27
13
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Гулевич А.С.
Громов А.В.
3NT W 4 +4 -720  -21.0 21.0 13 88
14
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
4x N A -3 -500  25.0 -25.0 95 5
15
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
6 W 7 = -1430  -28.0 28.0 0 100
16
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
4 E 10 +2 -680  0.0 0.0 50 50
17
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
6 E 10 = -1370  -25.0 25.0 5 95
18
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
3NT W 7 +2 -660  6.0 -6.0 61 39
19
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
4x N A -3 -500  25.0 -25.0 95 5
20
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
4 E 2 +2 -680  0.0 0.0 50 50
21
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
5 W K +1 -680  0.0 0.0 50 50
22
Ершов А.Л.
Волков А.А.
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
4 E 4 +1 -650  13.0 -13.0 73 27
23
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
5 W 7 +1 -680  0.0 0.0 50 50
24
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
4 W 5 +3 -710  -17.0 17.0 20 80
25
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
3NT W K +3 -690  -10.0 10.0 32 68
26
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
4 E 2 = -620  22.0 -22.0 89 11
27
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
4 W 7 +1 -650  13.0 -13.0 73 27
28
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
3NT W 4 +4 -720  -21.0 21.0 13 88
29
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
4 E 5 +1 -650  13.0 -13.0 73 27