III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: S   VUL: None
  A1073 
  1097 
  K10 
  9642 
 54 11 KQJ962
 KJ2 A853
 AQ7 J
 AK875 Q3
  8 
  Q64 
  9865432 
  J10 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 1 1 1 5 2 E 11 12 11 7 10
S 1 1 1 5 2 W 12 12 11 7 10
minimax = 6NT W, -990
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
6NT W 5 -2     100 26.0 -26.0 96 4
2
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
3NT W 9 +2 -460  -14.0 14.0 25 75
3
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
4 W 3 +1 -450  -4.0 4.0 43 57
4
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
4 W 10 +1 -450  -4.0 4.0 43 57
5
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
6NT W 10 = -990  -27.0 27.0 2 98
6
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
6 W 9 = -980  -21.0 21.0 13 88
7
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
6 W 10 = -980  -21.0 21.0 13 88
8
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
Гулевич А.С.
Громов А.В.
7NT x E A -1     100 26.0 -26.0 96 4
9
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
6 W 2 -1       50 17.0 -17.0 80 20
10
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
4 E 8 +1 -450  -4.0 4.0 43 57
11
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
6 E J = -980  -21.0 21.0 13 88
12
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
3NT W K +1 -430  6.0 -6.0 61 39
13
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
4 W 9 +1 -450  -4.0 4.0 43 57
14
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
6 W 9 -1       50 17.0 -17.0 80 20
15
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
4NT W 9 +2 -490  -16.0 16.0 21 79
16
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
6 W 6 -1       50 17.0 -17.0 80 20
17
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
4 E J +1 -450  -4.0 4.0 43 57
18
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
4 E 8 +1 -450  -4.0 4.0 43 57
19
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
4 E J +1 -450  -4.0 4.0 43 57
20
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
6NT W 5 -1       50 17.0 -17.0 80 20
21
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
6 W K -1       50 17.0 -17.0 80 20
22
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
6NT W 10 -1       50 17.0 -17.0 80 20
23
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
4 E J +1 -450  -4.0 4.0 43 57
24
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
4 E 5 = -420  9.0 -9.0 66 34
25
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
4 W 9 = -420  9.0 -9.0 66 34
26
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
6NT W 6 -2     100 26.0 -26.0 96 4
27
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
6 E 6 = -980  -21.0 21.0 13 88
28
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
6NT W 2 = -990  -27.0 27.0 2 98
29
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
4 W 10 +1 -450  -4.0 4.0 43 57