III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: W   VUL: Both
  7542 
  A97 
  KQ98 
  J10 
 3  4 AQ109
 Q532 K84
 A53 J6
 AK975 8432
  KJ86 
  J106 
  10742 
  Q6 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 5 7 4 5 2 E 8 6 9 7 10
S 5 7 4 5 2 W 8 6 9 8 10
minimax = 2 W, -140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
2 W K = -110  18.0 -18.0 82 18
2
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
3 E 3 +1 -130  3.0 -3.0 55 45
3
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
4 W K = -620  -26.0 26.0 4 96
4
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
3 W K +2 -150  -18.0 18.0 18 82
5
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
3NT E 6 +1 -630  -28.0 28.0 0 100
6
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
3 W Q +1 -130  3.0 -3.0 55 45
7
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
3 W J +1 -130  3.0 -3.0 55 45
8
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
3 W Q = -140  -12.0 12.0 29 71
9
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
2 W K +1 -140  -12.0 12.0 29 71
10
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
2 W 5 +1 -140  -12.0 12.0 29 71
11
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
3 W K +1 -130  3.0 -3.0 55 45
12
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
2 W K +2 -130  3.0 -3.0 55 45
13
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
3NT E 7 -1     100 24.0 -24.0 93 7
14
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
1NT W K +2 -150  -18.0 18.0 18 82
15
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3 E K +1 -130  3.0 -3.0 55 45
16
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
3 W K +1 -130  3.0 -3.0 55 45
17
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
3 W K +1 -130  3.0 -3.0 55 45
18
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
3 W 2 +1 -130  3.0 -3.0 55 45
19
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
1NT W J = -90  20.0 -20.0 86 14
20
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
3 W K +1 -130  3.0 -3.0 55 45
21
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
3NT E J -2     200 28.0 -28.0 100 0
22
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
3 W J +1 -130  3.0 -3.0 55 45
23
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
2NT W K = -120  16.0 -16.0 79 21
24
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
3NT E J = -600  -23.0 23.0 9 91
25
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
3 W K +1 -130  3.0 -3.0 55 45
26
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3NT W K -1     100 24.0 -24.0 93 7
27
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
5 W K -1     100 24.0 -24.0 93 7
28
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
3NT W 8 = -600  -23.0 23.0 9 91
29
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
2NT W K +1 -150  -18.0 18.0 18 82