III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: E   VUL: NS
  AJ83 
  Q3 
  QJ974 
  QJ 
 K972  2 654
 K62 A9875
 AK 852
 K1085 A4
  Q10 
  J104 
  1063 
  97632 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 4 4 3 6 5 E 9 8 10 6 8
S 4 4 3 6 5 W 9 9 10 7 8
minimax = 4 E, -420
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
3NT W Q -2     100 27.0 -27.0 98 2
2
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
2 W Q +2 -170  -4.0 4.0 43 57
3
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
4 W Q = -420  -22.0 22.0 11 89
4
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
2 W Q +2 -170  -4.0 4.0 43 57
5
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
2 E Q = -110  16.0 -16.0 79 21
6
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
3 W J +1 -170  -4.0 4.0 43 57
7
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
2 W Q +2 -170  -4.0 4.0 43 57
8
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
2 E Q +1 -140  10.0 -10.0 68 32
9
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
4 W Q = -420  -22.0 22.0 11 89
10
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
4 E 10 -1       50 22.0 -22.0 89 11
11
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
4 W Q = -420  -22.0 22.0 11 89
12
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
2 W Q +2 -170  -4.0 4.0 43 57
13
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
2 W Q = -110  16.0 -16.0 79 21
14
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
2 W Q +2 -170  -4.0 4.0 43 57
15
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
2 W Q +2 -170  -4.0 4.0 43 57
16
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
3NT W Q -2     100 27.0 -27.0 98 2
17
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
4 E 4 = -420  -22.0 22.0 11 89
18
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
2 W Q +2 -170  -4.0 4.0 43 57
19
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
2 W Q +1 -140  10.0 -10.0 68 32
20
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
4 W Q -1       50 22.0 -22.0 89 11
21
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
4 W Q = -420  -22.0 22.0 11 89
22
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
4 W Q = -420  -22.0 22.0 11 89
23
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
2 E 6 = -110  16.0 -16.0 79 21
24
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
3 W Q = -140  10.0 -10.0 68 32
25
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
2 W Q +2 -170  -4.0 4.0 43 57
26
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
2 W Q +2 -170  -4.0 4.0 43 57
27
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
4 E 3 = -420  -22.0 22.0 11 89
28
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
2 W Q +2 -170  -4.0 4.0 43 57
29
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
4 W J -1       50 22.0 -22.0 89 11