III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: N   VUL: None
  K10863 
  KJ92 
  J4 
  84 
 5  1 AQ92
 A53 86
 A109 Q876
 AKQ932 J75
  J74 
  Q1074 
  K532 
  106 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 1 5 5 1 1 E 11 8 8 10 11
S 1 5 5 1 1 W 11 8 8 10 11
minimax = 3NT W, -460
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
3NT W 9 +1 -430  17.0 -17.0 80 20
2
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
3NT E 10 +2 -460  3.0 -3.0 55 45
3
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
3NT E 3 +3 -490  -18.0 18.0 18 82
4
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
3NT E 4 +2 -460  3.0 -3.0 55 45
5
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
3NT E 7 +3 -490  -18.0 18.0 18 82
6
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
3NT E 4 +2 -460  3.0 -3.0 55 45
7
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
3NT E 3 +3 -490  -18.0 18.0 18 82
8
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
3NT E 4 +3 -490  -18.0 18.0 18 82
9
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
3NT E 4 +2 -460  3.0 -3.0 55 45
10
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3NT E 4 +3 -490  -18.0 18.0 18 82
11
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
3NT E 4 +2 -460  3.0 -3.0 55 45
12
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
3NT W 2 +1 -430  17.0 -17.0 80 20
13
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
3NT E 7 +2 -460  3.0 -3.0 55 45
14
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
3NT E 2 +2 -460  3.0 -3.0 55 45
15
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3x S K -2 -300  24.0 -24.0 93 7
16
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
5 W 2 = -400  22.0 -22.0 89 11
17
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
3NT E 4 +3 -490  -18.0 18.0 18 82
18
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
3NT W 2 +2 -460  3.0 -3.0 55 45
19
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
3NT W 6 +3 -490  -18.0 18.0 18 82
20
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
3NT E 4 +1 -430  17.0 -17.0 80 20
21
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
3NT E 2 +1 -430  17.0 -17.0 80 20
22
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
3NT E 6 +2 -460  3.0 -3.0 55 45
23
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
4 W 2 +1 -150  28.0 -28.0 100 0
24
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
3NT W J +3 -490  -18.0 18.0 18 82
25
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
3NT E 3 +3 -490  -18.0 18.0 18 82
26
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3NT E 4 +2 -460  3.0 -3.0 55 45
27
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
3NT E 3 +3 -490  -18.0 18.0 18 82
28
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
3NT W J +3 -490  -18.0 18.0 18 82
29
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
3 W 6 +3 -170  26.0 -26.0 96 4