III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: E   VUL: Both
  842 
  102 
  Q1084 
  10974 
 J5 10 K763
 K98543 J7
 J96 AK3
 AK J652
  AQ109 
  AQ6 
  752 
  Q83 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 5 6 4 6 6 E 7 7 8 7 6
S 5 6 4 6 6 W 7 7 9 7 7
minimax = 1 W, -140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
3NT E A -1     100 10.0 -10.0 68 32
2
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
2 W 9 = -110  2.0 -2.0 54 46
3
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
3 W 2 = -140  -6.0 6.0 39 61
4
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
2 W 4 +2 -170  -15.0 15.0 23 77
5
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
3 W 9 -1     100 10.0 -10.0 68 32
6
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
3NT E Q -4     400 28.0 -28.0 100 0
7
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
4 W 4 -2     200 22.0 -22.0 89 11
8
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
1NT x S 5 -2 -500  -18.0 18.0 18 82
9
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
Гулевич А.С.
Громов А.В.
3 W 4 = -140  -6.0 6.0 39 61
10
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
2 W 4 +1 -140  -6.0 6.0 39 61
11
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
4 E 3 -2     200 22.0 -22.0 89 11
12
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
3x S K -4 -1100  -28.0 28.0 0 100
13
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
2 W 2 +1 -140  -6.0 6.0 39 61
14
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
4 W 9 -2     200 22.0 -22.0 89 11
15
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
3 W 9 -1     100 10.0 -10.0 68 32
16
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
4 W 4 = -620  -22.0 22.0 11 89
17
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
3NT W 10 -1     100 10.0 -10.0 68 32
18
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3NT W 2 -1     100 10.0 -10.0 68 32
19
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
3NT E 5 -1     100 10.0 -10.0 68 32
20
Ершов А.Л.
Волков А.А.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
1NT x S 5 -3 -800  -26.0 26.0 4 96
21
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
3 W 8 +1 -170  -15.0 15.0 23 77
22
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
3NT E 5 = -600  -20.0 20.0 14 86
23
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
4 W 10 -1     100 10.0 -10.0 68 32
24
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
3NT W 9 -2     200 22.0 -22.0 89 11
25
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
3NT E 5 -2     200 22.0 -22.0 89 11
26
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
2 W 9 +1 -140  -6.0 6.0 39 61
27
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
2 W 4 +1 -140  -6.0 6.0 39 61
28
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
3 W 10 = -140  -6.0 6.0 39 61
29
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
4 W 4 +1 -650  -24.0 24.0 7 93