III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: W   VUL: None
  -- 
  QJ106 
  J85 
  AKQ654 
 Q109865  8 A3
 9852 743
 Q76 A942
 -- 9832
  KJ742 
  AK 
  K103 
  J107 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 11 6 9 9 12 E 2 7 4 4 1
S 11 6 9 9 12 W 2 7 4 4 1
minimax = 6 N, +920
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
3NT S 2 +2     460 3.0 -3.0 55 45
2
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
3NT S 10 +2     460 3.0 -3.0 55 45
3
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
3NT S 2 +2     460 3.0 -3.0 55 45
4
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
3NT S 6 +2     460 3.0 -3.0 55 45
5
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
3NT S 10 +2     460 3.0 -3.0 55 45
6
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
3NT S 3 +1     430 -18.0 18.0 18 82
7
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
3NT S 8 +2     460 3.0 -3.0 55 45
8
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3NT S 10 +2     460 3.0 -3.0 55 45
9
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
Гулевич А.С.
Громов А.В.
3NT S 9 +2     460 3.0 -3.0 55 45
10
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
5 N A +1     420 -23.0 23.0 9 91
11
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
6 N A =     920 27.0 -27.0 98 2
12
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
3NT S 10 +2     460 3.0 -3.0 55 45
13
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
2x W A -1     100 -26.0 26.0 4 96
14
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
3NT N 7 +1     430 -18.0 18.0 18 82
15
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
6NT x S 10 -1 -100  -28.0 28.0 0 100
16
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
3NT N 2 +3     490 23.0 -23.0 91 9
17
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
3NT N 2 +3     490 23.0 -23.0 91 9
18
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3NT S 8 +1     430 -18.0 18.0 18 82
19
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
3NT S 9 +2     460 3.0 -3.0 55 45
20
Ершов А.Л.
Волков А.А.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
3NT S 6 +2     460 3.0 -3.0 55 45
21
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
3NT S 4 +2     460 3.0 -3.0 55 45
22
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
3NT S 8 +2     460 3.0 -3.0 55 45
23
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
3NT S 9 +2     460 3.0 -3.0 55 45
24
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
3NT S 8 +2     460 3.0 -3.0 55 45
25
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
3NT S 6 +2     460 3.0 -3.0 55 45
26
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
6 N A =     920 27.0 -27.0 98 2
27
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
3NT S 10 +2     460 3.0 -3.0 55 45
28
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
5 N A +1     420 -23.0 23.0 9 91
29
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
3NT S 6 +2     460 3.0 -3.0 55 45