III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: W   VUL: NS
  94 
  AK98 
  A6 
  KQ432 
 K753 12 AQ1082
 105 Q2
 Q109432 5
 7 AJ1098
  J6 
  J7643 
  KJ87 
  65 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 3 9 6 7 E 6 9 3 7 6
S 7 3 9 5 7 W 6 9 3 7 6
minimax = 3 E, -140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
5 N 2 -1 -100  9.0 -9.0 66 34
2
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
3x E 6 = -530  -13.0 13.0 27 73
3
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
4x E 2 = -590  -22.0 22.0 11 89
4
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
4x E 5 = -590  -22.0 22.0 11 89
5
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
4x E 6 = -590  -22.0 22.0 11 89
6
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
4 E 7 = -420  -8.0 8.0 36 64
7
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
5x E 3 -1     100 15.0 -15.0 77 23
8
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
Гулевич А.С.
Громов А.В.
3 W A -2     100 15.0 -15.0 77 23
9
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
3 N 2 +1     170 20.0 -20.0 86 14
10
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
4x E 7 -1     100 15.0 -15.0 77 23
11
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
4x E 9 -1     100 15.0 -15.0 77 23
12
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
4x E 7 = -590  -22.0 22.0 11 89
13
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
4 S 7 =     620 28.0 -28.0 100 0
14
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
3 E 6 +1 -170  2.0 -2.0 54 46
15
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
5 S 7 -2 -200  -2.0 2.0 46 54
16
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
4 E 6 = -420  -8.0 8.0 36 64
17
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
4x E 4 = -590  -22.0 22.0 11 89
18
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
5 N A -2 -200  -2.0 2.0 46 54
19
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
2 E 6 = -110  6.0 -6.0 61 39
20
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
3x W A = -530  -13.0 13.0 27 73
21
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
4 W 2 = -420  -8.0 8.0 36 64
22
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
5 S 7 -2 -200  -2.0 2.0 46 54
23
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
4x E 6 = -590  -22.0 22.0 11 89
24
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
5x E 4 -3     500 26.0 -26.0 96 4
25
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
4x W A = -590  -22.0 22.0 11 89
26
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
4x E 6 -2     300 23.0 -23.0 91 9
27
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
4x W K -2     300 23.0 -23.0 91 9
28
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
3 E 6 = -140  4.0 -4.0 57 43
29
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
4 S 10 -1 -100  9.0 -9.0 66 34