III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: E   VUL: None
  1084 
  Q10 
  5432 
  KJ106 
 KQ7 14 A653
 842 J96
 A1086 K9
 542 AQ98
  J92 
  AK753 
  QJ7 
  73 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 5 4 5 5 4 E 8 9 7 8 9
S 5 4 5 5 4 W 8 9 7 8 9
minimax = 1 E, -140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
1 E K +2 -140  -7.0 7.0 38 63
2
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
2 N 8 -3 -150  -17.0 17.0 20 80
3
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
2x N 3 -3 -500  -26.0 26.0 4 96
4
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
2 S K -3 -150  -17.0 17.0 20 80
5
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
1NT E 6 +1 -120  4.0 -4.0 57 43
6
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
4 E K -1       50 27.0 -27.0 98 2
7
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
1NT E Q +1 -120  4.0 -4.0 57 43
8
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
Гулевич А.С.
Громов А.В.
3x S 2 -4 -800  -28.0 28.0 0 100
9
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
2 S 4 -3 -150  -17.0 17.0 20 80
10
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
1NT E 5 = -90  22.0 -22.0 89 11
11
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
1NT E 5 +1 -120  4.0 -4.0 57 43
12
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
2 E 7 +1 -140  -7.0 7.0 38 63
13
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
1NT x N 6 -2 -300  -24.0 24.0 7 93
14
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
3NT E 5 -1       50 27.0 -27.0 98 2
15
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
1 E A +2 -140  -7.0 7.0 38 63
16
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
1NT W Q +1 -120  4.0 -4.0 57 43
17
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
1NT W Q = -90  22.0 -22.0 89 11
18
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
2 E A = -110  15.0 -15.0 77 23
19
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
1NT E 5 +1 -120  4.0 -4.0 57 43
20
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
3 N 5 -3 -150  -17.0 17.0 20 80
21
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
1 E A +1 -110  15.0 -15.0 77 23
22
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
1 E A +2 -140  -7.0 7.0 38 63
23
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
2 E A = -110  15.0 -15.0 77 23
24
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
1NT W Q +1 -120  4.0 -4.0 57 43
25
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
2 W A = -110  15.0 -15.0 77 23
26
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
1NT W Q = -90  22.0 -22.0 89 11
27
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
1NT W Q +1 -120  4.0 -4.0 57 43
28
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
1NT W J +2 -150  -17.0 17.0 20 80
29
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
1NT W J +2 -150  -17.0 17.0 20 80