III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: S   VUL: NS
  A 
  AK10 
  AJ54 
  QJ742 
 J1085 15 K7642
 986 J54
 Q10932 7
 6 K1093
  Q93 
  Q732 
  K86 
  A85 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 11 7 11 10 11 E 2 6 2 3 2
S 11 7 11 10 11 W 2 6 2 3 2
minimax = 3NT N, +660
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
3NT S 2 +1     630 2.0 -2.0 54 46
2
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
4x E 6 -4     800 24.0 -24.0 93 7
3
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
3NT N 3 +1     630 2.0 -2.0 54 46
4
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
4 N 4 +1     650 8.0 -8.0 64 36
5
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
4NT N 6 +1     660 14.0 -14.0 75 25
6
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
3NT S 2 +1     630 2.0 -2.0 54 46
7
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
4x E 3 -4     800 24.0 -24.0 93 7
8
Ершов А.Л.
Волков А.А.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
3NT S J =     600 -14.0 14.0 25 75
9
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
4x W 2 -4     800 24.0 -24.0 93 7
10
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
3NT S J +1     630 2.0 -2.0 54 46
11
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
3NT S J +2     660 14.0 -14.0 75 25
12
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
4NT N 3 =     630 2.0 -2.0 54 46
13
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
5 N 7 =     600 -14.0 14.0 25 75
14
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
3NT N 4 =     600 -14.0 14.0 25 75
15
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
5NT N 6 =     660 14.0 -14.0 75 25
16
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
4 S 8 -2 -200  -28.0 28.0 0 100
17
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
2 S J +3     150 -24.0 24.0 7 93
18
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
3NT S J =     600 -14.0 14.0 25 75
19
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
4 S J =     620 -6.0 6.0 39 61
20
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
4 S J =     620 -6.0 6.0 39 61
21
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
3NT S J +2     660 14.0 -14.0 75 25
22
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
3x E 2 -3     500 -21.0 21.0 13 88
23
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
4x E 2 -4     800 24.0 -24.0 93 7
24
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
4x E 2 -4     800 24.0 -24.0 93 7
25
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
3NT S J +2     660 14.0 -14.0 75 25
26
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
4 N 2 -1 -100  -26.0 26.0 4 96
27
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
4 S 2 =     620 -6.0 6.0 39 61
28
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
3NT N 2 =     600 -14.0 14.0 25 75
29
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
4x E A -3     500 -21.0 21.0 13 88